Ministerstvo má plán na stabilizaci počtu lékařů

Nedostatek lékařů a neustále zvyšování průměrného věku aktivních lékařů v praxi přimělo ministerstvo zdravotnictví zahájit spolupráci s ministerstvem školství na přípravě systémových změn ve vzdělávání lékařů. Expertní týmy obou ministerstev již začaly vyjednávat s děkany lékařských fakult.

Přestože je v současné době situace s počty lékařů relativně stabilizovaná a akutní problémy řeší ministerstvo spíše v oblasti nedostatku sester, situace s lékaři by se v poměrně krátké době mohla vymknout kontrole. Věk a předpokládaný demografický vývoj populace lékařů ukazuje, že zdravotnictví by bez zásahu do systému vzdělávání mohlo mít po roce 2020 vážný problém. Počty plných úvazků lékařů bude podle ministerstva zdravotnictví po tomto roce nutné zvýšit alespoň o 1,5–2,5 tisíce. „Všechny prediktivní modely totiž dokládají, že tohoto stavu lze docílit zvýšením počtu absolventů lékařských fakult alespoň o 15 procent,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví. S tím souhlasí i Česká lékařská komora (ČLK), která na potíže se stárnutím lékařské populace opakovaně upozorňuje a změny ve vzdělávání požaduje. „Schválení, ale především plnění takového či podobného plánu je základním předpokladem postupného řešení personální krize. Neméně důležité je však zajistit, aby lékaři neodcházeli. To znamená zvýšení platů, zlepšení pracovních podmínek, dodržování limitů přesčasové práce a dostupnost kvalitního specializačního vzdělávání,“ zdůraznil prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 15/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share