Mimořádný sjezd České lékařské komory smír nepřinesl

Mimořádný sjezd České lékařské komory, který se konal v pražském hotelu Clarion, byl opět přehlídkou kritiky ze strany lékařů směrem k ministerstvu zdravotnictví a současné vládě. Snahy vlády v oblasti zdravotnictví přišel „do jámy lvové“ obhajovat ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

Zdravotnictví se podle České lékařské komory (ČLK) nachází stále v krizi. Problémy, které zdravotnictví dlouhodobě tíží – tedy zejména nedostatek financí a zdravotníků – prý vláda neřeší dostatečně rychle a efektivně. „České zdravotnictví je podle všech parametrů katastrofálně podfinancováno. S nedostatkem peněz úzce souvisí i prohlubující se nedostatek zdravotníků a zdravotní péče je bohužel zajišťována pouze za cenu soustavného porušování a obcházení platných právních předpisů,“ prohlásil prezident ČLK MUDr. Milan Kubek. Komora proto na svém mimořádném sjezdu navrhla a odsouhlasila krizový plán pro zdravotnictví, jenž spočívá v řešení pěti základních problémů, jimž se prý ministerstvo zdravotnictví dostatečně nevěnuje, pročež jsou tyto problémy stále aktuální. Podle ČLK je nutné zvýšit výdaje státu na zdravotnictví, dosáhnout spravedlnosti při úhradách zdravotních služeb, zvýšit příjmy zdravotníků, reformovat vzdělávání lékařů a sester a poskytnout komoře pravomoci k nezávislé kontrole personálního vybavení nemocnic.

Zdravotnictví je prioritou vlády
Podle ministra S. Němečka se jeho úřad a vláda všemi body uvedenými v krizovém plánu komory pro zdravotnictví zabývá a již podnikla i některé konkrétní kroky. „Oblast zdravotnictví byla a rovněž bude jednou z klíčových priorit současné vlády. Dostupná a kvalitní zdravotní péče, stejně jako spravedlivé ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví jsou dlouhodobé priority naší politiky, což se odráží i v konkrétních opatřeních – vláda schválila, že od 1. ledna příštího roku se zvýší tarifní platy zdravotníků pracujících v lůžkových zdravotnických zařízeních o 10 procent,“ ujistil lékaře prostřednictvím ministra zdravotnictví premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 14/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share