Milan Kubek: Popření vědy a selhání rozumu

Rád bych věřil tomu, že se účelem zákonné změny je snaha v dobré víře tímto nešťastným způsobem a zcela nesystematicky alespoň jednu část šarlatánů nějak regulovat a že cílem návrhu tedy není pouhá státní marketingová podpora byznysu několika vlivných osob napojených na čínské kruhy. Přiznám se však, že věřit v čistotu úmyslu některých politiků je stále těžší.

Léčitelé, šamani a šarlatáni fungují a vydělávají na lidské hlouposti, naivitě a bohužel i zoufalství, všude na světě. V civilizovaných zemích však existuje ostrá hranice mezi zdravotníky, kteří mají patřičné medicínské vzdělání, a mezi léčiteli. Tuto hranici určuje stát, případně jím pověřená profesní samospráva. Existence této hranice, kterou se na návrh profesora Vyzuly, naši zákonodárci nyní prorazili, garantuje občanům – pacientům, že lékař či jiný terapeut, jehož pomoc vyhledají, je opravdu tím kvalifikovaným profesionálem, za kterého se vydává.
Léčebné metody, jejichž účinnost nebyla prokázána vědeckými metodami, lékaři již kvůli placebo efektu v některých případech používat mohou, v každém případě však jako medicínští profesionálové nesou plnou zodpovědnost za své konání a jeho důsledky.

Léčitelé nejsou profi zdravotníky nikde v Evropě

ČLK se obrátila s dotazem na lékařské komory a asociace všech členských států Evropské unie i zemí asociovaných. Z odpovědí, které jsme obdrželi, vyplývá, že v žádné evropské zemi nejsou léčitelé v právním slova smyslu považováni za zdravotníky, a to bez ohledu na metody, které provozují.    Česká republika se stává v rámci Evropy raritou.

Číňany to začíná, ale jek to skončí?

Zákon, který prostřednictvím státní garance podporuje jednu skupinu léčitelů, přináší obrovská rizika a nezodpovězené otázky. Proč mají být státem regulováni a garantováni pouze léčitelé provozující tzv. tradiční čínskou medicínu? Když oni, proč ne ostatní léčitelé a šarlatáni? Chystá se pan profesor Vyzula doplnit zákon o terapeuty reiky, ajurvédské medicíny, urinoterapeuty, psychotroniky…? Kde se budou léčitelé vzdělávat? Kdo a na základě čeho bude prověřovat jejich erudici? Budou léčitelé provozovat svá zdravotnická zařízení? Kdo je bude registrovat a kontrolovat? Plánují politici podpořit léčitelský byznys také tím, že by úkony hradily zdravotní pojišťovny?

MUDr. Milan Kubek
Prezident České lékařské komory

Prohlášení ČLK: Léčitelství není zdravotnickým povoláním

Na základě doporučení ministerstva zdravotnictví byla schválena novela zákona o vzdělávání zdravotníků včetně návrhu předsedy zdravotního výboru prof. Rostislava Vyzuly (ANO), na začlenění čínských léčitelů mezi odborné zdravotnické pracovníky. Všichni zákonodárci obdrželi můj dopis obsahující stanovisko Vědecké rady ČLK a prosbu, aby respektovali negativní stanovisko profesní lékařské samosprávy podložené názorem předních odborníků, kteří zasedají v její vědecké radě, a nepodpořili návrh na začleňování čínských léčitelů mezi zdravotnická povolání. Jde totiž o velmi nebezpečný precedens. Vědecká rada ČLK zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání „terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“. Vědecká rada ČLK považuje tzv. tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství. Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. Vědecká rada ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním.

Svým podpisem toto stanovisko schvalují následující členové Vědecké rady ČLK:
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK;
MUDr. Zdeněk Mrozek Ph.D. – viceprezident ČLK, předseda Vědecké rady ČLK;
MUDr. Pavel Kubíček – výkonný sekretář VR ČLK;
prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.;
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA;
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.;
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.;
prim. MUDr. Martin Čihař;
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.;
doc. MUDr. Václav Dostál;
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.;
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.;
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.;
MUDr. Pavel Horák, CSc.,MBA;
MUDr. Věra Hořínová;
prof. MUDr. Michal Hrdlička CSc.;
prim. MUDr. Jaromír Cheníček;
MUDr. Anna Jedličková;
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.;
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.;
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.;
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.;
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA;
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc.;
MUDr. Ota Mach;
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.;
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.;
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.;
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.;
MUDr. Jan Pajerek;
prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc;
MUDr. Václav Runt;
MUDr. Zdeněk Schwarz;
MUDr. Zdeněk Slavík;
prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.;
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.;
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA;
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA;
prof. MUDr. Jaroslav Veselka, CSc.;
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.;
Čtěte také:

Změny ve vzdělávání sester prošly senátem i s čínskými léčiteli

Zdravotní bratr: Profese sestry je především o praxi

Tomáš Válek: Nikdo nechce absolvovat „polodegradované“ studium

Rostislav Vyzula: Zákon je naopak ochranou před šarlatány

 

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 25/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share