Mladí lékaři chtějí zůstat doma. Zájem o práci v zahraničí klesá

Studenti posledních třech ročníků lékařských fakult chtějí po dokončení studia medicíny zůstat v České republice a věnovat se zde své profesi. Z hlediska českých nemocnic i celého našeho systému zdravotnictví, který se stále nachází v personální krizi, jde o dobrou zprávu. Z meziročního srovnání výsledků barometru mezi mediky, který realizuje společnost HealthCare Institute (HCI), navíc vyplývá, že se jedná o dlouhodobější pozitivní trend.

Podle děkanů lékařských fakult, kteří v minulých týdnech otevřeli otázku budoucnosti vzdělávání lékařů v České republice a s tím úzce souvisejícího financování lékařských fakult, je zájem o studium medicíny stále vysoký – školy ale mohou přijímat jen velmi omezené množství studentů a produkce absolventů tak v blízké době nemusí stačit k vykrytí přirozených ztrát lékařů z důvodu generační výměny. Naše zdravotnictví však vždy trápily i tendence mladých lékařů odcházet „za lepším“ do zahraničí. Dělo se tak mnohdy hned po absolvování studia. Tento nebezpečný trend se ale zřejmě začíná obracet. Naznačují to výsledky nejnovějšího barometru mezi studenty medicíny.

Pozitivní impulz pro zdravotnictví

Naši studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult chtějí po ukončení studia zůstat v České republice a navíc avizují, že se budou věnovat své profesi. „V rámci srovnání meziročních výsledků se v České republice jedná o pozitivní trend, jelikož v roce 2016 chtělo zůstat v tuzemsku 73 % respondentů, v roce 2017 to bylo již 78 %. Tento trend sledujeme také u 80 % studentů 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult na Slovensku,“ uvádí zakladatel HCI Daniel Vavřina, podle kterého je české zdravotnictví pro absolventy lékařských fakult stále atraktivní. „V létě roku 2017 jsme navíc realizovali průzkumnou sondu mezi absolventy, kteří tou dobou měli za sebou první rok po ukončení studia. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že své pracovní uplatnění našla většina respondentů do 3 měsíců od absolvování studia, a proto věříme, že pro budoucí mladé lékaře a lékařky je české zdravotnictví stále velmi atraktivní. Z průzkumu také vyplynulo, že téměř 67 % dotazovaných českých mediků by bylo ochotno obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování budoucí profesní kariéry, což vnímáme jako pozitivní impulz ve prospěch českého zdravotního systému, “ dodává Daniel Vavřina.

Podmínky pro práci i pro život

A co vlastně rozhoduje o tom, jakou cestu si mladý lékař nakonec zvolí? I na tyto otázky se snažil letošní barometr mezi mediky nalézt odpovědi. „Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňují studenti, kteří chtějí po studiu zůstat ve své zemi, na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu, dále pak pracovní kolektiv, vyváženost pracovního a osobního času, velikost úvazku a plat,“ vysvětluje Daniel Vavřina.

Výsledky průzkumu potěšily úřadujícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, podle kterého se opět ukazuje, že vše není jen o platech. „Výsledky barometru mezi mediky mne potěšily. Ukazují, že nejenže čím dál méně studentů chce pracovat v zahraniční, ale také, že při výběru místa své budoucí lékařské praxe rozhodují primárně podmínky pro odborný rozvoj a pracovní kolektiv. Je tedy zřejmé, že vše není jen o platech,“ konstatuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodává, „při naší práci se musíme zaměřit na to, abychom našim lékařům vytvořili co nejlepší pracovní a odborné podmínky. Je však nutné, aby i samy nemocnice naslouchaly mladým lékařům a jejich potřebám a pracovaly na své personální politice. Věřím, že tím tak počet odcházejících studentů do zahraničí bude nadále klesat a přispěje to k dalšímu rozvoji českého zdravotnictví.“


BAROMETR MEZI MEDIKY – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU ČTĚTE ZDE


Peníze jsou neopomenutelný faktor

Přestože je zřejmé, že pracovní podmínky ve zdravotnictví mají často větší váhu než samotná výše platů či mezd, úroveň finančního ohodnocení je pro mladé lékaře velmi důležitá. Ostatně právě nízké platy jsou stále hlavním důvodem, proč se mladí lékaři po škole snaží odstartovat svou kariéru v zahraničí. „Hlavními důvody studentů, kteří chtějí vycestovat za prací do zahraniční, jsou nejčastěji lepší platové podmínky, získání zkušeností ze zahraničí a v neposlední řadě také zajištění lepších životních podmínek,“ potvrzuje Daniel Vavřina s tím, že nejžádanější zemí je pro české studenty stále Německo. „I přes mírný pokles zájmu je pro české studenty, kteří chtějí pracovat v zahraničí, stále nejžádanější lokalitou jejich budoucího působení Německo (29 %, v roce 2016 to bylo 39 %). Pro slovenské mediky je Německo s 18 % až na druhém místě jejich zájmu, první místo zaujímá Česká republika (19 %),“ upřesňuje Vavřina.

Hlavní je, aby se vrátili

Pro naše zdravotnictví však může být odchod mladých talentů do zahraničí i výhodou. To však platí jen za předpokladu, že se „ze světa“ zase vrátí domů. Pravda je, že mnoho těch, kteří odcházejí do zahraničí, plánují i návrat zpět do vlasti. „Plánovaná délka zahraničního pobytu se u českých studentů nejčastěji pohybuje od 2 do 5 let (tuto možnost uvedlo 41 % z celkového počtu respondentů české národnosti). Studenti slovenských lékařských fakult se nejčastěji přiklánějí k variantě pobytu delšího než 11 let (40 %),“ prezentoval závěry mezinárodního průzkumu HCI z přelomu let 2017 a 2018 zakladatel organizace Daniel Vavřina.

„Návratnost“ lékařů je podstatná i pro ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou. „ Z výsledků letošního průzkumu mám obrovskou radost. Je fajn, že budoucí lékaři po dokončení studia chtějí pracovat v naší zemi. Je samozřejmě dobré, když někteří z nich chtějí načerpat zkušenosti v zahraničí, ale důležité je, aby se pak vrátili nazpátek. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se proto snažíme udělat maximum proto, abychom pozitivně motivovali zaměstnance a občany k práci v České republice a vytvářeli zde opravdu kvalitní pracovní trh,“ píše ve svém komentáři k letošnímu barometru Jaroslava Němcová.

Rozhodnutí vrátit se do českého zdravotnictví však mohou ovlivnit i platová a mzdová očekávání po atestaci. I ta se v průběhu let mění a výsledky průzkumů z posledních třech let ukazují spíše na rostoucí nároky a vyšší očekávání současných studentů medicíny.

Filip Kůt Citores

Foto: Depositphotos


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 17/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share