Lenka Šnajdrová: Co přinesl uplynulý rok sestrám a dalším nelékařům?

Rok 2017 byl pro nelékaře nepochybně do velké míry zlomovým. Vše ale začalo už v roce 2016, a to nejen díky již existujícímu návrhu novely zákona o vzdělávání nelékařů, ale průběh následujícího roku z pohledu nelékařů ovlivnila i „výměna stráží“ na ministerstvu zdravotnictví – už v prosinci 2016 vystřídal Miloslav Ludvík na postu ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Jedním z hlavních úkolů nového šéfa rezortu bylo vyřešit kritickou personální situaci ve zdravotnictví a neustávající odliv sester od lůžek pacientů.

Navýšení platů a mezd mělo představovat první krok k opětovné stabilizaci stavu nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích. V lednu 2017 došlo k navýšení platů u zdravotnických pracovníků o 10 procent. Stoupla i minimální mzda, což posunulo i výši zaručené mzdy. Ne všichni zdravotníci však razantní změnu mzdy pocítili – některé nemocnice přidaly méně než 10 procent.

2000 korun pro sestry u lůžka

Tak zněl původní slib ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, kterým chtěl udržet sestry v náročných lůžkových provozech. Ze slibu nakonec vznikl dotační program, kdy 2 000 korun hrubého dostaly od července jen sestry u lůžka v třísměnném a nepřetržitém provozu, dostaly ho i sestry v ambulancích s nepřetržitým provozem a další profese pracující bez odborného dohledu. Naopak pracovníci u lůžka pod odborným dohledem (typicky sanitáři a ošetřovatelé) na příplatek z dotace nárok neměli. Zdravotničtí asistenti si museli počkat až do září, v souvislosti s překvalifikováním jejich oboru na praktickou sestru. Dotace se vztahovala i na soukromá zdravotnická zařízení, naopak se nevztahovala ani na příspěvkové organizace sociálních služeb, kde se sestry musely spokojit s minimální výší příplatku 1000 korun. Osud příplatku je ovšem v současnosti nejistý, dotační program skončil v prosinci. Zda je v úhradové vyhlášce skutečně dostatek prostředků k jeho udržení – jak bylo deklarováno – se ukáže až nyní.

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Stěžejní zákon pro nelékaře byl novelizován od svého vzniku už pojedenácté! Zatímco ale předchozích novel si zdravotníci téměř nepovšimli, tato poslední vyvolala bouřlivé debaty. Z nejdůležitějších změn jmenujme možnost zkráceného studia na vyšší odborné škole pro všeobecné/dětské sestry, zrušení kreditního systému a na něj navázané registrace a nahrazení povolání zdravotnického asistenta praktickou sestrou bez odborného dohledu. Zda bude důsledkem změn zvýšení počtu personálu, jak si slibují tvůrci novely, nebo ještě větší chaos, jak prorokují kritici, ukáže čas.

Změna vyhlášky o činnostech

Zatímco praktické sestry se už od září proháněly po odděleních, vyhláška o tom, co vlastně mohou dělat, přišla na svět až o 3 měsíce později, což jistě komplikovalo provoz na odděleních. Novela vyhlášky č. 55/2011 Sb. je účinná od poloviny prosince a žádné překvapení se nekonalo. Kompetence všeobecných sester stouply naprosto minimálně a praktická sestra nesmí cévkovat, zavádět periferní žilní katétr a aplikovat cokoli intravenózně. Čili smí pracovat samostatně, ale protože jsou jí zapovězeny výkony běžné i na standardním oddělení, tak stejně jako u zdravotnického asistenta je obtížné postavit ji samotnou do směn. V zařízení sociálních služeb má praktická sestra stejně podivné postavení. Odbornost 913, která smí vykazovat výkon pojišťovně, je totiž pouze všeobecná sestra.

Změna platových tříd

Díky vyjednávání odborů došlo už v  průběhu roku 2017 ke změně zařazování zaměstnanců do platových tříd, změna je ovšem platná až od roku 2018. Všeobecným sestrám byla zrušená 9. platová třída, takže začínají až v 10. třídě.  Praktické sestry by měly dostat v běžném provozu 9. platovou třídu.

Kruh se uzavírá

Jak jsme začínali, tak také končíme. Ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka vystřídal po velkých říjnových volbách do poslanecké sněmovny a krátce před koncem roku Adam Vojtěch.  Nový ministr je právník se zkušenostmi z ministerstva financí, kde se věnoval oblasti zdravotnictví. Nikdy však nevedl žádné zdravotnické zařízení. Svůj „handicap“ ovšem hodlá kompenzovat intenzivnější spoluprací s odborníky. V rámci samostatné České republiky od roku 1993 je již 20. ministrem zdravotnictví. Uvidíme, jak se nový ministr zdravotnictví popasuje s výzvami, které před ním stojí. Rezort zdravotnictví patří ale tradičně k těm nejsložitějším – jistě to nebude mít snadné.

A co čeká nelékaře v letošním roce?

Od ledna opět zvyšování platů o 10 procent i zvýšení zaručené mzdy.  V březnu by se měl spustit v ostrém provozu Národní registr zdravotnických pracovníků. Dá se také předpokládat akreditace vzdělávacích programů vyšších odborných a vysokých škol pro dětské sestry, takže už letos na jaře by si mohli první zájemci podat přihlášku ke studiu. A co myslíte – čeká nás navýšení nebo úbytek počtu personálu v ošetřovatelských profesích?

Lenka Šnajdrová

Ošetřovatelství.infoVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 1-2/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share