Lékaři po promoci se budou vzdělávat podle nových pravidel

Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto novely o vzdělávání lékařů. Změny v systému specializačního vzdělávání lékařů tak budou v případě souhlasu prezidenta republiky platit navzdory námitkám České lékařské komory (ČLK) a některých zástupců nemocnic. Podle ministerstva zdravotnictví novela povede ke stabilizaci a zkvalitnění specializačního vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů.

Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka je schválení novely zákona velkým krokem vpřed, a to i přesto, že se výsledná podoba novely v mnohém odklonila od původního vládního návrhu. Nejvíce kritizovaným aspektem výsledné podoby novely je fakt, že oproti původně vládou navrhované redukce počtu oborů ze 46 na 33 došlo ke snížení celkového počtu specializačních oborů pouze na 43. „Dovolím si tvrdit, že přestože se předložený návrh zákona poněkud odchýlil od původního vládního návrhu v jednom ze zamýšlených cílů, a to od záměru výrazně zredukovat základní obory, je jeho výsledné znění maximálně možným odborným i politickým kompromisem,“ uvedl ministr Ludvík v poslanecké sněmovně. Podle Miloslava Ludvíka je tento počet specializačních oborů běžný i v nejvyspělejších zemích EU a podstata změny navíc nespočívá zdaleka jen v redukci počtu oborů, ale novela také přináší řadu dalších pozitivních změn, které specializační vzdělávání lékařů posunou o nějaký ten krok dále. „Touto novelou chceme stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání, jehož dosavadní nastavení bylo vyhodnoceno jako demotivační. To mimochodem považujeme za jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů medicíny do jiných států, kde jsou podmínky pro vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání,“ podotkl ministr Ludvík (zásadní změny a přínosy novely zákona o vzdělávání viz strana 3).

Mladí lékaři mají pochybnosti Samotní mladí lékaři, resp. nezávislá profesní iniciativa Mladí lékaři, jejíž členy tvoří zejména lékaři pod 35 let, kteří se nacházejí ve specializační přípravě, se k zákonu staví skepticky. „Ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel zákona deklarovalo, že pomocí zákona vzdělávání lékařů zjednoduší a zkrátí, nicméně zvláště s ohledem na zavedení nové zkoušky pro lékaře po 2,5 letech praxe očekáváme v případě aplikace zákona spíše jeho prodloužení,“ obávají se Mladí lékaři.

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 6/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share