Lékaři / lékařky

Fakultní nemocnice v Motole hledá
pro zajištění provozu pohotovostních služeb
na Oddělení urgentního příjmu pro dospělé

lékaře/lékařky

se specializovanou způsobilostí.

Písemné nabídky s CV zasílejte:
lenka.kozlikova@fnmotol.cz
nebo na adresu:
Sekretariát OUP a LSPP pro dospělé,
V Úvalu 84, 150 06 praha 5.
Info tel.: 224 436 701.

Share