Lékař není odpovědný za následky, pokud pacient odmítl péči

Odmítne-li pacient lékařskou péči, je odpovědný za následky, byť by byly fatální. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), který vyhověl ústavní stížnosti lékaře, který byl nižšími soudy opakovaně odsouzen za neposkytnutí pomoci osobě, která jeho pomoc odmítala. Lékař podle ÚS jednal plně v souladu s právem – nesmí totiž poskytnout pomoc přes výslovný nesouhlas dospělého svéprávného pacienta, i kdyby takové rozhodnutí pacienta mělo smrtelné důsledky.

Ústavní soudci vyhověli stížnosti lékaře, jejž předtím soudy odsoudily na osm měsíců odnětí svobody podmíněně za to, že neposkytl pomoc osobě, která však jeho péči odmítala – tou osobou byla lékařova matka. Podle nižších soudních instancí se lékař dopustil trestného činu, neboť měl poskytnout pomoc své matce i přes její nesouhlas. Tyto závěry, na nichž se shodly jak obvodní, městský a nakonec i nejvyšší soud, které trest lékaři potvrdily, jsou však podle ÚS mylné a v rozporu s Listinou základních práv a svobod. „Každý člověk, svéprávný dospělý člověk, má právo odmítnout lékařskou péči a lékař musí toto odmítnutí respektovat. Toto jsme aplikovali i na oblast trestního práva, kdy byl tedy trestně odstíhán člověk-lékař, který respektoval rozhodnutí své matky, která si od něj nepřála lékařskou péči. My jsme tedy závěrem řekli, že lékař nesmí být potrestán tehdy, pokud neposkytne lékařskou péči v případě, kdy ji pacient odmítl,“ uvedla soudkyně ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., která v tomto případě senátu ÚS předsedala.

Právo na odmítnutí péče je nadřazeno povinnosti poskytnout pomoc

Nižší soudy nevzaly v potaz skutkové okolnosti v případu a argumenty obžalovaného lékaře, který se snažil matce pomoci, ale nakonec se rozhodl respektovat její nesouhlas. Přestože soudy nezpochybnily, že lékařova matka jeho péči odmítla, ani fakt, že se snažil o zásah praktického lékaře, a skutečnost, že ve společném bytě bydlel i otec stěžovatele, lékaře odsoudily. …

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 4/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share