Lékař absolvent

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze přijme

lékaře absolventa se zájmem o kardiologii

lékaře absolventa se zájmem o endokrinologii a diabetologii

lékaře kardiologa v přípravě k atestaci či s atestací se zájmem o akutní kardiologii

Kontakt:
přednosta III. Interní kliniky:
prof. muDr. Štěpán svačina, Drsc.
stepan.svacina@vfn.cz

Share