Kraje mají problém získat peníze na příplatek pro sestry

Schválení příplatku pro sestry pracující ve směnném provozu ve výši 2000 korun od 1. července tohoto roku bylo sice jedním z velkých úspěchů ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), v jeho praktické realizaci se však začínají objevovat první trhliny. Podle Asociace krajů České republiky (AKČR) májí totiž kraje problém získat od ministerstva zdravotnictví prostředky na plnění tohoto slibu – peníze dostanou nejdříve v září.

Na základě rozhodnutí vlády z konce května tohoto roku se od 1. července navyšují mzdy a platy přibližně 43 tisícům nelékařů, kteří bez odborného dohledu pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních v třísměnném nebo nepřetržitém provozu. Příplatek ve výši 2000 korun má zvýhodnit a udržet u lůžek především vysoce kvalifikované všeobecné sestry. Opatření se ale týká i dalších nelékařských odborností, které se v těchto provozech podílejí na péči o pacienty a splňují kritéria formulovaná ministerstvem zdravotnictví. Zatímco zdravotníci pracující v zařízeních, která jsou přímo řízená ministerstvem zdravotnictví, dostanou přidáno automaticky – pro ostatní ministerstvo vytvořilo dotační program, do kterého bylo třeba se přihlásit a o dotaci na tento příplatek zažádat prostřednictvím příslušného kraje, který měl poté peníze poslat jednotlivým zařízením. „Celý ten program je vymyšlen tak, že kraje by měly shromáždit žádosti, poslat je ministerstvu zdravotnictví a ministerstvo poskytne prostředky na celých 6 měsíců dopředu. Jinými slovy, nebudeme peníze posílat po měsících, ale tu částku pošleme najednou a na konci roku se provede vyúčtování,“ vysvětlil při představení dotačního programu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Právě tento scénář ale začíná dostávat vážné trhliny.

Ministerské průtahy

Podle AKČR jednotlivé kraje vyvinuly maximální součinnost a rovněž předložily ministerstvu zdravotnictví svůj návrh na přerozdělení finančních prostředků, který prý zaručoval, že nemocnice peníze na příplatek pro sestry včas obdrží. Podle AKČR však ministerstvo tento jejich návrh v plném rozsahu odmítlo, aniž by samo předložilo návod, jak celý proces uskutečnit. Podle mínění hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) jsou průtahy ministerstva zdravotnictví dokonce vědomé. „Velké zklamání pro mě a zásadní problém pro kraje je v tom, že ministerstvo zdravotnictví zcela vědomě nechce naplnit usnesení vlády. Vláda rozhodla o tom, že finanční prostředky pracovníkům ve zdravotnictví pošle, ministerstvo zdravotnictví se ale tohoto rozhodnutí zřeklo, věc předalo na kraje a tím významně o několik měsíců prodloužilo celý proces. Kraje proto sestavily návrh, jak jednoduše a zákonně prostředky přerozdělit. O tom také informovaly ministerstvo. To však navrhovaný postup v plném rozsahu odmítlo,“ kritizoval přístup ministerstva zdravotnictví Jiří Čunek, který současně předsedá komisi Rady AKČR pro zdravotnictví.

Minimálně dvouměsíční skluz

Ministerské zamítnutí krajského návrhu celý proces vyplácení prostředků zdravotnickým zařízením protáhne minimálně o dva měsíce. Podle předsedkyně Rady AKČR a hejtmanky Karlovarského kaje Jany Vildumetzové (SZ) je totiž třeba v souladu s platnými právními předpisy celý proces opakovat. „V současné době kraje dělají maximum pro to, aby finanční prostředky do nemocnic co nejdříve dostaly, nicméně musíme postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Tím, že náš návrh zjednodušující a zkracující vyplácení prostředků ministerstvo zdravotnictví zamítlo, musí nyní jednotlivá krajská zastupitelstva schválit a vyhlásit programy, které je třeba zveřejnit 30 dní na úřední desce. Poté následuje vyhodnocení a předložení jednotlivých žádostí znovu do zastupitelstva ke schválení, což bohužel prodlužuje proces minimálně o dva měsíce,“ vysvětlila zdlouhavou, avšak právně korektní proceduru hejtmanka Jana Vildumetzová.

Kraje kritizují nespravedlivý přístup

Kraje, které jsou do velké míry zodpovědné za kvalitu a dostupnost zdravotní péče na jimi spravovaných územích, zvyšování mezd ve zdravotnictví dlouhodobě podporují. V případě tohoto příplatku však kritizují skutečnost, že se vláda v této fázi zaměřila pouze na část nelékařského zdravotnického personálu. To, že vláda rozhodla o navýšení mezd pouze části zaměstnanců, může mít podle AKČR v konečném důsledku negativní dopad na počty zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu, který na příplatek nedosáhne. To se týká těch skupin nelékařů, které v této chvíli nemohou pracovat samostatně, přestože pracují v třísměnných či nepřetržitých provozech a jejich práce je neméně náročná jako práce všeobecných sester. V této souvislosti se hovoří především o absolventech středních zdravotnických škol, kteří studovali obor zdravotnický asistent. „Zásadní je, že po rozhodnutí vlády její jednotliví členové informovali, že bude střednímu personálu v nemocnicích zvýšena mzda o 2 000 korun. Zvýšení platů a mezd se přitom podle vládního nařízení bude týkat pouze přibližně 40 procent pracovníků. Bohužel byl vytvořen dojem, že zmíněné 2 000 obdrží veškerý střední personál,“ připojil se k často opakované kritice stylu komunikace ministerstva zdravotnictví s veřejností hejtman Jiří Čunek.  Je ale třeba dodat, že v případě zdravotnických asistentů se jedná jen o přechodnou „nespravedlnost“ – podmínky pro zdravotnické asistenty se mají narovnat v září, kdy má vejít v platnost zákon upravující vzdělávání nelékařů. Tímto zákonem se ze současných zdravotnických asistentů stanou praktické sestry, jimž bude umožněno pracovat bez odborného dohledu – začnou tak splňovat všechna kritéria pro přiznání tohoto příplatku za směnnost. Pocit nespravedlnosti zažívají i zdravotníci působící v domovech pro seniory a v zařízeních pro postižené – na ně se totiž dotace ministerstva zdravotnictví nevztahuje a ministerstvo práce, pod které tato zařízení spadají, si financování takového příplatku nemůže momentálně dovolit (více ZDE).

Filip Kůt Citores

(foto: Depositphotos, koláž: Tomáš Souček)Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 29-30/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share