Kontakty

zn-ikona_xsREDAKCE ZN

Adresa redakce: Dejvická 9, 160 00 Praha 6

Šéfredaktor Zdravotnických novin:
Mgr. Aleš Zavoral (ales@a11.cz)

Šéfredaktorka ZN Plus:
PaedDr. Jaroslava Sladká (jaroslava.sladka@a11.cz)

Redakce ZN Plus:
PhDr. Jana Jílková (jana.jilkova@a11.cz)

Externí spolupracovníci
Iva Schmidtmayerová (is)
Tomáš Josefus (tj)

Grafická úprava:
Tomáš Souček (tomas.soucek@a11.cz)

Korektoři:
Mgr. Martin Tarant (martin.tarant@a11.cz)
Mgr. Milada Chlebounová (milada.chlebounova@a11.cz)

Redakční rada:

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. • doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. • MUDr. Nina Benáková, Ph.D. • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. • doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.• doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. • doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. • prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.• prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. • prof. MUDr. Petr Neužil, CSc. • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. • prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.• prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. • MUDr. Petr Sucharda, CSc. • PharmDr. Josef Suchopár • doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.• prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. • doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

 

VYDAVATEL

A 11 s.r.o. (www.a11.cz)

a11-logo

datum vzniku a zápisu: 9. února 2004
spisová značka: C 97840 vedená u Městského soudu v Praze

Ředitel vydavatelství: Mgr. Aleš Zavoral

Inzerce:

Bc. Pavel Horský, obchodní ředitel (pavel.horsky@a11.cz)
Ing. Magdalena Etzlerová, senior key account manager (magda.etzlerova@a11.cz, tel. 605 227 178)
Josef Müller, senior key account manager  (josef.muller@a11.cz, tel. 774 488 904)
Július Korec, manager inzerce (julius.korec@a11.cz, tel. 777 607 861)

Marketing:
Bc. Barbora Fousková, vedoucí marketingu (barbora.fouskova@a11.cz, tel. 777 992 579)

Předplatné a distribuce:
Správu předplatného zajišťuje společnost SEND předplatné spol. s r.o.
Call centrum 225 985 225 (8.00 až 18.00 h.), send@send.cz.
Hromadné předplatné vyřizuje marketing.