Kongres: Kontroverze v Onkologii

Ve dnech 11. A 12. května 2017 proběhl v Dříteči u Pardubic jeden z největších onkologických kongresů v České republice „Kontroverze v onkologii“. Jedná se již o VII. ročník, který tradičně do Pardubického kraje přivezl mnoho významných českých i mezinárodních doktorů. O důležitosti akce vypovídá množství přítomných hostů i udělených záštit.

Kontroverze v onkologii již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP.

„Jedná se o jednu z významných odborných onkologických konferencí, která si během prvních šesti ročníků vybudovala významné postavení a řada účastníků se k nám ráda vrací“, konstatuje MUDr. Iveta Kolářová, náměstkyně pro klinickou a radiační onkologii. Během dvoudenní konference vystoupilo celkem 26 předních odborníků z komplexních onkologických center nejen z České republiky ale i významní hosté ze zahraničí.

Slavnostního zahájení se zúčastnili JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. Josef Fusek, děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice., za VZP  ředitel její regionální pobočky Hradec Králové a Pardubice Ing. Michal Provazník, za pacientské organizace předsedkyně Klubu onkologicky nemocných Pardubice paní Alena Nováková, dále byl přítomen i ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. MUDr. Tomáš Gottvald. V úvodu účastníci konference uctili minutou ticha památku zesnulého ředitele společnosti Multiscan MUDr. Jana Calty.

Letošní „kontroverze“ byly věnovány hlavně terapeutickým postupům v léčbě karcinomu prsu, nádorům trávícího traktu, budoucnosti imunoterapie a otázkám souvisejícím s moderními technikami radioterapie nádorových onemocnění, o výhodách a nevýhodách protonové léčby.

“V úvodní přednášce se věnoval léčbě hepatocelulárního karcinomu MUDr. Tomáš Šálek, prezident Slovenské onkologické společnosti. V další sekci na téma Perspektivy české onkologie vystoupíl ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. Žaloudík a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky doc. Dušek, “ dodává doc. Vaňásek, přednosta KOC Pardubického kraje, který byl také odborným garantem této konference.

V pátek vystoupil se svojí přednáškou další zahraniční účastník prof. Gal Markel z Izraele na téma v současné době vysoce aktuální – léčba imunoterapií u solidních nádorů. Sekci radioterapie v pátek uvedl přednáškou prof. Michael Brada z Liverpoolu, světová osobnost v radiační onkologii – o nadějích, dezinformacích a klinických důkazech protonové terapie, který v současné době nevidí v protonové léčbě větší výhody oproti léčbě fotony. Na podobné téma měli svá sdělení přednosta onkologického pracoviště z Hradce Králové  prof. Petera, který závěrem řekl, že náklady na protony jsou v průměru 10x větší než na fotony a uvedl pouze několik vybraných diagnóz, které jsou vhodné k protonové léčbě i dle doporučení německých a anglických odborných společností, které kopíruje i doporučení české odborné společnosti radiační onkologie a přednosta radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu prof. Šlampa, který vidí budoucnost protonů spíše jako doplnění fotonové terapie,  problémy protonů jsou v nejistotě při plánování a s jejich  poměrem ceny a efektivity.

„Konference zahrnovala šest odborných tématických bloků. Celkový počet účastníků byl více než 200 onkologů, chirurgů, urologů a dalších odborností. Novinkou letošního ročníku bylo natáčení  vybraných zajímavých přednášek na Youtube, které na vyžádání zpřístupníme odborné veřejnosti, aby si je mohli poslechnout i kolegové, kteří na náš kongres přijet nemohli“, uvádí MUDr. Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan.

(red)

 

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 22 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share