Konference INMED 2017: Nejen o úhradách zdravotní péče

Již tradiční konference INMED 2017 se uskuteční 10. – 11. října 2017 se v Sukově síni Domu Hudby v Pardubicích. Je určena pro každého, kdo má zájem na zefektivnění poskytování zdravotní péče. Hlavním předmětem konference jsou informační systémy, které v dnešní době slouží jako nástroj efektivního zdravotnictví. Součástí bude i expozice firem působících na trhu informačních technologií.

Zajímavých témat každým rokem přibývá, a proto jsou organizátoři nuceni rozdělit program do dvou dnů. První den je věnován třem tematickým blokům:

  • Krajské zdravotnictví („Jaká jsou pro regionální poskytovatele zdravotní péče hlavní témata roku 2017 a co očekávat od roku 2018? Co přinesou výzvy IOP 2x z oblasti eGovernment/eHealth?“)
  • Buďme sdílní! („Naše cesta je směrem sdílení – odkláníme se od centralizace“
  • Právní pohled na zabezpečení zdravotnické dokumentace („Chyby při vedení zdravotnické dokumentace“ )

Druhý den je určen pro Úhrady zdravotní péče, neboť právě v této oblasti je potřeba držet krok a včas se připravit na legislativní změny.

Konference není pouze odbornou událostí, ale také společenskou. Doprovodný program se koná v nádherných historických prostorách Pardubického zámku. Společenský večer je pak příjemnou příležitostí, při níž se v neformální atmosféře sdílejí zkušenosti z nejrůznějších odvětví zdravotnictví a propojují se obory, které k sobě jinak mohou mít daleko.

Názory účastníků konference z minulých ročníků:

MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel společnosti Nemocnice pardubického kraje a. s.: „Konference INMED se účastním již poněkolikáté. Na programu mě nejvíce zajímala problematika zdravotnictví a oblast úhradových mechanismů. Zároveň jsem se přišel podělit se zkušenostmi, které mám v rámci slučování nemocnic Pardubického kraje. A co mě zajímá nejvíce? Asi výhled úhradových mechanismů příštího roku. Myslím si, že INMED jako konference má tradici a velmi dobré jméno.“

Organizátorem celé události je společnost STAPRO s. r. o.  společně s Univerzitou Pardubice. Záštitu nad celým sympoziem poskytlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Pardubický kraj a město Pardubice.

„Srdečně Vás zvu na již v pořadí 17. ročník konference INMED 2017. Věřím, že si každý z Vás nalezne téma, které ho zajímá, a stráví příjemné chvíle v okruhu přátel a kolegů.“ doplnil ředitel konference, Ing. Leoš Raibr.

Ještě není pozdě se na konferenci přihlásit. Informace naleznete na stránkách: www.inmed.eu

Share