Komora vyzývá lékaře k neposlušnosti vůči povinným eReceptům

Na letošním již 32. sjezdu České lékařské komory, který se uskutečnil ve dnech 11.–12. listopadu v Brně, se probíraly jak tradiční otázky platů a mezd ve zdravotnictví či financování zdravotní péče, tak i témata nová, reflektující nejaktuálnější legislativní změny z posledního roku funkčního období dosluhující vlády. Letošním nejžhavějším tématem se staly povinné elektronické recepty, kterým byla věnována i významná část konečného usnesení sjezdu.

Zatímco na většině předchozích sjezdů České lékařské komory (ČLK) rezonovaly především otázky finančního ohodnocení práce lékařů, či financování systému zdravotní péče a související úhrady od zdravotních pojišťoven, letošní brněnský sjezd se soustředil na lékaři dlouho obávané zavedení povinných elektronických receptů. Dosluhující politická reprezentace totiž odmítla jakékoliv další prodloužení přechodného období, po které by lékaři mohli vydávat recepty jak elektronicky, tak v listinné podobě. Podle náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radka Policara už přechodné období, které si lékaři dříve vydobyli, skončilo a zákon již žádnou dvojkolejnost neumožňuje.

zdroj: ČLK

Pověstné poslední stéblo, kterého se lékaři mohou chytnout, se komora snaží najít u nově zvolených poslanců. Nová sněmovna by totiž ještě teoreticky mohla odhlasovat další odklad povinných eReceptů. „Sjezd ČLK žádá, aby byla problematika eReceptu řešena na ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze a odložena účinnost příslušného zákona,“ žádají delegáti sjezdu ČLK nové poslance. Když to ale nepůjde „po dobrém“, jsou lékaři připraveni projevit občanskou neposlušnost a zákon nerespektovat. Alespoň to vyplývá z dalšího usnesení sjezdu a slov prezidenta ČLK Milana Kubka.

Výzva k neposlušnosti

Podle Milana Kubka ČLK trvá na tom, aby i po 1. lednu 2018 bylo možné předepisovat recepty oběma způsoby, a to především s ohledem na pacienty. „Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem,“ zní další usnesení sjezdu k eReceptům. Pokud žádost lékařů nebude vyslyšena ani novou politickou reprezentací, delegáti sjezdu vyzývají lékaře, aby zákon ignorovali. „Česká lékařská komora vyzývá lékaře, aby i po 1. lednu 2018 předepisovali pacientům léky, a to jakýmkoliv možným způsobem. Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu, který představuje uzákonění povinných elektronických receptů. Česká lékařská komora bude hájit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší lege artis pacientovi lék jiným, než elektronickým způsobem,“ zdůraznil prezident ČLK Milan Kubek. Dle zákona hrozí při nerespektování nové povinnosti pokuta až 2 milióny korun. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) však už dříve řekl, že stát bude k lékařům maximálně tolerantní (viz ZN 46/2017).

Kritika podpořená trestním oznámením

Lékaři se sice případným následováním výzvy sjezdu vystaví právnímu postihu a vysoké sankci, komora však kromě již slíbené právní pomoci lékařům také zvažuje protiútok v podobě trestního oznámení. „Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK zvážit podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který byl iniciátorem ustanovení o povinné elektronické preskripci, a to zda tento akt neměl korupční pozadí a ve svém důsledku nevede k obecnému ohrožení životů a zdraví lidí,“ uvádí se v jednom z dalších usnesení sjezdu. Zda ČLK skutečně toto trestní oznámení podá, zatím není jisté.

Legislativní náměstek MZ Radek Policar a předseda praktiků Petr Šonka. (zdroj ČLK)

Sjezd se také vyjádřil k dalšímu nedávno medializovanému problému, a to k jednání podvodných firem, které se snaží z lékařů vymámit peníze za jinak bezplatnou službu připojení k centrálnímu úložišti elektronických receptů. V této věci naopak zvažuje podání trestního oznámení Státní ústav pro kontrolu léčiv (viz ZN45/2017). Komora zatím před těmito podvodníky lékaře pouze varuje. „ČLK varuje lékaře před nejrůznějšími šmejdy, kteří se snaží obohacovat na skutečnosti, že systém elektronických receptů je velmi komplikovaný a uživatelsky nepřátelský,“ píše se v usnesení sjezdu.

Tradici je třeba ctít

Financování zdravotnictví, resp. finanční ohodnocení práce lékařů sice nebylo hlavním tématem sjezdu, ale ani letos se mu delegáti nevyhnuli a formulovali své výhrady a požadavky v této oblasti. ČLK sice kvituje a oceňuje zvyšování platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, ale ohrazuje se proti tomu, aby „veškeré zvyšování úhrad“ zdravotních služeb směřovalo pouze do nemocnic.

Prezident a viceprezident…

„Skutečnost, že ani v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění není ministerstvo ochotno ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje komora za projev pohrdání a arogance. Personální devastace se přitom týká celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic,“ kritizuje nerovný přístup ČLK. Podle ministerstva zdravotnictví jsou však personální problémy, které panují v nemocnicích, nesrovnatelně horší, než v ambulantním sektoru a zvyšování úhrad z posledních let, stejně jako přebytky z výběru zdravotního pojištění, šly prioritně na stabilizaci personální situace v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Nový dům i nový web

Z pohledu ČLK byl ale tento sjezd do určité míry přelomový i z důvodů, které se netýkají přímo poskytování lékařské péče. Sjezd schválil významnou investici, která spočívá v zakoupení nemovitosti a vybudování nového sídla komory. „Naším cílem je vytvořit školící centrum s posluchárnou, několik seminárních místností, aby se lékaři měli kde vzdělávat, protože Česká lékařská komora garantuje ročně asi 4000 vzdělávacích akcí, několik stovek jich sama organizuje a nemáme prostory, kam by lékaři mohli chodit. Zároveň bychom ten dům chtěli nabídnout některým sdružením lékařské komory a i dalším lékařským organizacím, abychom se soustředili pod jednou střechou,“ vysvětlil po sjezdu novinářům Milan Kubek. Komora se také odhodlala ke změně strategie komunikace s veřejností. Zatímco dosud se prostřednictvím svého časopisu Tempus medicorum soustředila především na lékaře, nyní se chce skrze nový portál nasezdravotnictvi.cz zaměřit i na své pacienty.

Filip Kůt CitoresVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 46/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share