Klid na práci končí. Lékařské odbory kritizují ministerstvo

Od nástupu nového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) do funkce uběhla již řada měsíců. Jindy hlasitá opozice vůči ministerstvu zdravotnictví byla prozatím velmi umírněná, a tak se zdálo, že se nový šéf resortu těší nebývalé podpoře. Tradiční výtky ze strany odborů ale nakonec přeci jen přišly. Lékařské odbory (LOK-SČL), proslavené svou úspěšnou akcí „Děkujeme, odcházíme“, na svém 22. sněmu zhodnotily současný stav českého zdravotnictví a kritikou rozhodně nešetřily.

Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví je podle lékařských odborů i nadále neutěšená personální situace v tuzemských lůžkových zdravotnických zařízeních. Podle předsedy LOK-SČL Martina Engela se ale ministerstvo zdravotnictví této oblasti dostatečně nevěnuje. „Nejvážnějším problémem českého zdravotnictví je v současné době nepochybně zoufalá personální situace v českých nemocnicích, které ministerstvo zdravotnictví nevěnuje potřebnou pozornost. Ve vládním prohlášení je zmínka o zaměstnancích pouze přibližně na třech řádcích a pozornost je věnována spíše mladým lékařům,“ uvádí v prohlášení Martin Engel.

Personální stabilizace a odměňování

Základním opatřením, které přispívá k personální stabilizaci a celkovému zlepšení nálady pracovníků ve zdravotnictví a které vláda může podniknout, je zlepšení finančního ohodnocení. Předchozí vláda, jíž se účastnilo i vládní hnutí ANO, zdravotníkům opakovaně přidávala a přislíbila i další nárůst platů a mezd ve zdravotnictví. Nedávná prohlášení ministra zdravotnictví týkající se plnění tohoto slibu ovšem vzbudila u lékařů i sester obavy. „Ministr zdravotnictví odmítá plošně přidat minulou vládou na rok 2019 přislíbených 10 procent, což považujeme za hrubou chybu a zásadně s tímto řešením nesouhlasíme. Naštěstí po jednání s premiérem se určitá řešení rýsují,“ říká Martin Engel a dodává „roztříštěný systém odměňování – podle platových tabulek či smluvní mzdou – kritickou personální situaci ještě zhoršuje. Naši snahu o sjednocení odměňování komplikuje postoj zaměstnavatelů, kteří dokonce popírají, že jsou zaměstnavatelé, a navíc proto vystupují hromadně ze zaměstnavatelské unie.“

Kde brát lékaře?

Budoucnost českého zdravotnictví ještě sedí ve školních lavicích a přednáškových místnostech. Navyšování počtu studentů lékařských fakult ovšem zdravotnictví hned tak nespasí. „Plánované navyšování počtu studentů přinese řešení tak za 10 let, a pokud se nezmění pracovní podmínky a finanční situace zaměstnanců, tak hotové mladé lékaře budeme připravovat pro práci v cizích zemích, kam budou rozhodně odcházet ještě ve větším počtu,“ podotýká šéf lékařských odborů.

Snaha státu doplnit chybějící kapacity prostřednictvím Projektu Ukrajina lékaře spíše rozladila. „Byli jsme velmi pobouřeni snahou ministerstva zdravotnictví zneužít § 36 zákona č. 95/2004 Sb. na příliv ukrajinských lékařů, což po jednání premiéra s prezidenty komor bylo anulováno, ale stejný problém zůstává i v zákoně č. 96/2004 Sb. týkající se nelékařských profesí,“ připomíná Engel.

Na zdravotnictví dáváme málo

Jak lékařské odbory, tak Česká lékařská komora dlouhodobě kritizují skutečnost, že Česká republika dává poměrně méně peněz na zdravotnictví než vyspělé evropské země. Zdravotní pojišťovny prý navíc nepravdivě informují o tom, kolik vybírají na pojistném. Nedílnou součástí zlepšení situace jsou i pravdivé údaje o meziročním nárůstu výběru zdravotního pojištění, který je dle našich propočtů vyšší než deklarují zdravotní pojišťovny. Zároveň dlouhodobě upozorňujeme na fakt, že za 7,2 procenta HDP není kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná,“ argumentuje Martin Engel.

MZ se nezajímá o pracovní podmínky, tvrdí odbory

Finanční ohodnocení je jistě jedním z nejdůležitějších faktorů spolurozhodujících o tom, zda zdravotníci vydrží na svých stávajících pozicích u lůžek pacientů. Mezi lékaři a sestrami však panuje shoda v tom, že ještě důležitější jsou pracovní podmínky, ve kterých jsou nuceni svá povolání vykonávat. Zatímco finanční ohodnocení díky minulé vládě opakovaně vzrostlo, pracovní podmínky se podle lékařských odborů spíše zhoršují. „Pracovní podmínky nemocničních lékařů a zdravotníků obecně se z dlouhodobého pohledu zhoršují. K nedostatku personálu a nedostatku financí se přidružují i často zcela nesmyslná administrativní opatření,“ podotýká Martin Engel.  Vláda Andreje Babiše prý ale této problematice nevěnuje dostatečnou pozornost a významné zlepšení pracovních podmínek je tedy zatím v nedohlednu.  „V současné době nevidíme ze strany vlády žádnou aktivitu, která by směřovala k zásadnějšímu zlepšení pracovních podmínek nemocničních zdravotníků. Pokud bude tento nezájem o pracovní podmínky nemocničních zdravotníků trvat, vyzve LOK-SČL zdravotníky k důslednému dodržování všech platných předpisů,“ uzavírá Martin Engel s odkazem na časté porušování zákoníku práce v nemocnicích, na které lékařské odbory dlouhodobě poukazují.

Filip Kůt Citores

Foto: DEPOSITPHOTOS


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 18/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

</div

Share