Kardiologové: ani mládí, síla a fyzická kondice nejsou prevencí proti náhlému úmrtí

Statistiky dosvědčují, že onemocnění srdce a cév ohrožují v České republice až 45 % populace. Netřeba zdůrazňovat, že se jedná o velmi varující údaj. Kardiovaskulární choroby – mnohdy skryté – navíc ohrožují stále mladší ročníky české populace. Také z tohoto důvodu naši kardiologové hledají nejlepší postupy péče o mladé lidi, kterým právě vlivem poškození oběhového systému hrozí náhlá smrt.

Není nic konečnějšího než smrt…
…velmi výstižně to uvádí nápis na jednom z římských hrobů. Bohužel právě náhlé úmrtí ohrožuje i zdánlivě zdravé a silné jedince, kteří pravidelně sportují, velmi často na vrcholové úrovni, a na svou skrytou nemoc vůbec nemyslí.

„Problémy oběhové soustavy dlouhodobě zůstávají nejčastější příčinou smrti v České republice. Ohrožují až téměř 45 % naší populace a přitom se týkají stále mladších ročníků,“ připomněl 7. února 2017 na tiskové konferenci v Praze přednosta kardiocentra IKEM prof.MUDr. Jan Pirk, DrSc. Vliv na to má především náš nezdravý životní styl, tedy nevhodné stravovací návyky, nedostatek pohybu a rovněž rizikové chování. Sem patří užívání návykových látek, jako jsou alkohol, kouření a drogy. Velkou roli také hraje v tomto ohledu genetika, kterou ani zdravotním životním stylem ovlivnit nedokážeme.

„Kardiovaskulární onemocnění se v roce 2015, tedy z období, kdy máme k dispozici poslední data z ÚZIS, podílely na celkové úmrtnosti ve 43 %. Poněkud překvapující je zjištění, že zatímco u mužů to bylo 41,8 %, u žen dosáhlo toto varující číslo dokonce 44,9 %. Stejně tak přicházejí údaje z ordinací lékařů, které potvrzují, že téměř čtvrtina registrovaných pacientů v ordinacích praktických lékařů pro dospělé byla sledována pro hypertenzní nemoci a desetina pro ischemické nemoci srdeční,“ uvedl prof. Pirk.

Náhlá smrt se vyskytuje v souvislosti s vrcholovými výkony – nejenom fyzickými
Kdy registrují lékaři nejčastěji náhlou smrt mladých jedinců? Příkladů je bohužel řada. Náhlá smrt totiž může vzniknout při nadměrné tělesné námaze, ale také při psychické zátěži, následkem opakovaného neléčení nebo nedoléčení infekce dýchacích cest, silného podchlazení či přehřátí organismu. Kardiovaskulární choroby jsou podle odborníků z IKEM příčinou náhlé smrti v 60–80 % všech případů. „Největší podíl na náhlé smrti má kardiální příčina, která se projevuje typicky stenokardií, dušností a následnou ztrátou vědomí. Tento soubor příznaků může trvat jen pár minut. Nejčastější kardiovaskulární příčinou náhlé smrti je v převážné většině infarkt myokardu,“ připomněl prof. Pirk.

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 7/2017.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share