Kam kráčí české zdravotnictví?

V jakém stavu je naše zdravotnictví a kde může být v blízké budoucnosti? Na tyto otázky se snažili najít odpovědi manažeři a experti z oblasti zdravotnictví, kteří se v pražském hotelu Majestic Plaza Prague setkali na konferenci Strategie a vize českého zdravotnictví 2017 pořádané specialistou v oboru vzdělávacích akcí – společností Conforum, s. r. o.

Nejen medicína, ale i systém zdravotní péče prošel od revolučního roku 1989 významnými změnami, které by na počátku jen málokdo z odborníků působících ve zdravotnictví mohl předpovídat. Strategie a vize českého zdravotnictví jsou ale jasnější. Manažeři působící ve zdravotnictví se na konferenci, nad níž převzal osobní záštitu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), shodují v tom, že do budoucna je třeba zapracovat především na efektivitě s vynakládáním finančních prostředků určených pro poskytovatele zdravotních služeb. Budoucnost však bude vyžadovat řadu legislativních změn a implementaci funkčních nástrojů pro řízení zdravotnictví, ze kterých by měli těžit především pacienti.

Mezery v současném systému

S Iniciativou za moderní zdravotnictví vystoupil v úvodním bloku konference dlouholetý poradce ministrů zdravotnictví a expert na problematiku financování a organizaci zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek, který pojmenoval 7 paradoxů současného zdravotnictví (více viz rámeček na této straně a rozhovor s Pavlem Vepřekem na straně ?). Podle Pavla Vepřeka naše zdravotnictví zatím strukturálně neodpovídá medicíně 21. století. Medicína je zde sice na vysoké úrovni, ale kvalita zdravotní péče je nerovnoměrná a zdravotnictví je finančně nestabilní nejen kvůli nedostatku prostředků, ale i v důsledku nehospodárného nakládání s nimi.

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 19/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share