Jak si stojí elektronická zdravotnická dokumentace v České republice?

Informační systémy se staly neodmyslitelnou součástí nejen našeho běžného života, ale zefektivňují práci lidem i v dalších oblastech, například ve zdravotnictví. Informační technologie usnadňují práci pracovníkům v nemocnicích, v ordinacích praktických lékařů nebo i v domácí ošetřovatelské péči.

Neustále se rozšiřují oblasti, do kterých pronikají informační systémy a kde mohou zlepšit či zrychlit práci. Nehledě na to, že díky elektronicky vedené pacientské dokumentaci je téměř nemožné udělat chybu v podání léků, pracovníci zdravotnických zařízení vždy dohledají informace o pacientech nebo po lékaři snadno přečtou zápis. Například v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr využívají velmi efektivně elektronickou zdravotnickou dokumentaci, kterou si chválí například i sestra Mgr. Šárka Vlčková „Díky elektronické zdravotnické dokumentaci se vyvarujeme prakticky všech chyb, které přináší vedení papírové dokumentace.“

eHealth přináší pro tato zařízení zejména ekonomické úspory, zkvalitnění zdravotní péče a zvýšení její dostupnosti (i přeshraniční). Práce se zrychluje a je tak mnohem více času pro pacienty, což je prioritou většiny zařízení.

Ředitel léčebny v Červeném Dvoře MUDr. Jiří Dvořáček k tomu dodává: „Systém nám přinesl mnohem lepší výsledky, než jsme čekali. Všichni mají jistotu, že vidí všechny informace, které máme o pacientovi k dispozici.“ Což je pro personál a lékaře jistě zásadní. Elektronická zdravotnická dokumentace nabízí například vedení ošetřovatelské dokumentace, rychlé odhalení chyb, jasné podání léků nebo je zde jasně viditelné kdo a kdy do dokumentace provedl jaký zápis. Elektronickou dokumentaci je také možné snáze archivovat a šetří se tak nejen práce zaměstnanců, ale také prostory zdravotnického zařízení.

 

„Díky elektronické zdravotnické dokumentaci se vyvarujeme prakticky všech chyb, které přináší vedení papírové dokumentace.“

 

Navzdory těmto výhodám je mnohdy složité jasně a efektivně definovat zákony, podle kterých by se vytváření zdravotnické dokumentace řídilo a bylo všem stranám jasné. Takový problém nastává například u elektronických podpisů. Částečným řešením je nařízení eIDAS, které upravuje jednotně pro celou EU mimo jiné oblast elektronického podepisování a náležitosti spojené s důvěryhodností takto učiněného právního aktu. Tím by mohl být vyřešen tak dlouho diskutovaný elektronický podpis, například pro eRecept.

eIDAS pomohlo vyřešit právní nejasnost, která panovala ve zdravotnictví ohledně podepisování a pečetění elektronických dokumentů. Shodně lze konstatovat, že právní účinek kvalifikovaného podpisu má jistě ambici být postaven na roveň ověřeného vlastnoručního podpisu. Tím ovšem dopady nařízení eIDAS nejsou zdaleka vyčerpány. Státní správa bude mít díky tomuto nařízení možnost vybudovat důvěryhodnou službu autentizace občana v rámci národního identitního prostoru, kterou bude v budoucnu možné využít k takovým funkcím, jako je vedení elektronického sdíleného zdravotního záznamu pacienta (zdravotní knížky) či vybudování portálu pacienta pro náhled do jeho zdravotnické dokumentace u poskytovatele zdravotní péče včetně přeshraničního přístupu v rámci Evropské unie.

Další rozšiřování a možnosti působení IT ve zdravotnictví tak mohou usnadnit svým uživatelům práci i čas. Personál tak má více prostoru na pacienty a nemusí se zabývat tak dlouho administrací. I to je cílem vývoje firmy STAPRO, která chce svým uživatelům usnadnit a zprůhlednit jejich práci. Dále tedy chce přicházet s novými možnostmi a upravovat funkce a software nejen podle legislativních předpisů, ale také podle uživatelských potřeb.

Více informací na www.stapro.czVíce se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 45/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share