IPVZ: Výběrové řízení na vedoucího pracoviště (katedry) psychoterapie IPVZ

Ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
RUSKÁ 85, PRAHA 10
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (KATEDRY) PSYCHOTERAPIE IPVZ.

Kvalifikační předpoklady:
Lékař s atestací v klinickém oboru (ideálně psychiatrie), specializovaná způsobilost v oboru psychoterapie, minimálně 10 roků praxe v oboru, zkušenost s vedením pracoviště s komplexním psychoterapeutickým programem, pedagogická praxe v postgraduálním vzdělávání, osobní
a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.
Požadujeme předložení vlastní koncepce další činnosti pracoviště s důrazem na vzdělávání lékařů
v oboru psychoterapie.

Přihlášky do výběrového řízení doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů
o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, kopii „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971), výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu na adresu:
IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 – personální oddělení.

Share