I města mohou být SMART

Technologicky vyspělá „chytrá“ města (SMART CITIES) nejsou jen představy z vědeckofantastické literatury, ale v posledních letech jsou aktuálním tématem skutečného života. Budování tzv. chytrých regionů v České republice je jedním ze strategických cílů veřejné správy a tématem mnoha odborných konferencí a veřejných diskusí. Města a regiony investují stále více peněz do moderních technologických opatření, aby byly chytře využívány digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života jejich obyvatel.


Společnost STAPRO převádí myšlenku chytrých měst do praxe.


Hlavním cílem chytrých služeb, například elektronického zdravotnictví, je dostupnost informací o zdravotní péči a jejích výsledcích pro občany a zdravotnické pracovníky v reálném čase a podpora elektronické komunikace poskytovatelů zdravotní péče. V této oblasti nabízí řadu řešení společnost STAPRO, která tuto myšlenku převádí do praxe. Jedním z nich je skupina produktů FONS Integration umožňující efektivní elektronickou komunikaci. Elektronické služby poskytují ošetřujícímu lékaři vzdálený přístup ke kompletním informacím o zdravotním stavu a historii zdravotní péče od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Pomocí e-služeb se údaje z přístrojů odesílají přímo do specializovaných zdravotnických zařízení, kde mu odborníci mohou poskytnout velmi cenné konzultace.


Včasná výměna informací může hrát zásadní roli při záchraně zdraví či života pacienta.


O sdílení informací mezi záchrannou službou a ostatními zdravotnickými zařízeními se postará systém Transmise. Včasná výměna informací může hrát zásadní roli při záchraně zdraví či života pacienta. Zjištěné údaje o osobě, jejím zdravotním stavu a poskytnutém ošetření jsou zaslány do zdravotnického zařízení akutní péče ještě dříve, než je tam dopraven pacient. Ve zdravotnickém zařízení se tak na urgentní příjem může včas připravit potřebné přístrojové vybavení, zajistit nezbytná vyšetření a automaticky svolat lékaři a specialisté. Elektronická služba v neposlední řadě zobrazuje aktuální přehled o volných lůžkových kapacitách.


Díky internetové rezervační službě WebDiář se mohou pacienti objednávat k lékaři online.


Velký význam pro péči o vlastní zdraví občanů má dostupnost zdravotní péče v regionu, dostupnost informací o jim poskytnuté zdravotní péči a jejích výsledcích a možnost tyto informace poskytnout ošetřujícím lékařům. Takové elektronické služby mohou být občanům dostupné prostřednictvím centrálního místa, portálu, které jim zajistí zabezpečený přístup ke komunikačním službám s poskytovateli zdravotních služeb a k informacím o jim poskytnuté zdravotní péči. Pacient tak má zabezpečený přístup k informacím bez nutnosti návštěvy těchto poskytovatelů a tyto informace bude moci poskytnout i jiným poskytovatelům zdravotních služeb. Díky internetové rezervační službě WebDiář si pak může objednat zdravotní službu prostřednictvím online rezervace. Přehled o poskytovatelích v regionu a vyhledání volného termínu, na který se občan může objednat, usnadní výběr poskytovatele a termín dle vlastních časových možností. Poskytovatelům zase ušetří čas za telefonický nebo osobní kontakt. Portál automaticky upozorňuje na došlé výsledky a hotové lékařské zprávy z těchto vyšetření, pacient má možnost požádat si o vystavení receptu u dlouhodobě a trvale užívaných léků a přijmout identifikátor elektronického receptu, aniž by musel lékaře navštívit (více informací na: www.stapro.cz).

Share