GLOSA: Revoluce se zřejmě nekoná

Vyhláška skutečně přináší některé pozitivní kroky, např. směrem k elektronizaci dokumentace, ale nemyslím si, že se administrativní zátěž sester zásadně sníží. Ošetřovatelská péče se pochopitelně stále dokumentovat musí, jen z vyhlášky zmizel její minimální obsah. 

O rozsahu záznamů budou rozhodovat sama zdravotnická zařízení, a jak sám přiznal náměstek Policar, ta jdou už dnes v mnoha případech nad požadavky vyhlášky i zákona. Dá se předpokládat, že tato praxe nebude ze dne na den vymýcena. Kreativita některých managementů je bezbřehá a nevyčerpatelná. Navíc na náležitostech dokumentace se pracovalo, akreditovaná zařízení ji mají začleněnou do akreditačních standardů, a vyhláška neříká, že dokumentace se musí zjednodušit. Může, ale nemusí. Jak řekla náměstkyně ošetřovatelské péče v IKEM doktorka Šochmanová, v IKEM se nijak výrazně dokumentace měnit nebude. Už stávající vyhláška umožňovala mít ošetřovatelskou dokumentaci podle potřeb zařízení. Z diskusí vyplývá, že sestry trápí duplicitní zapisování a vedení různých dalších záznamů, které vůbec ošetřovatelskou dokumentací nejsou. To žádná vyhláška neřeší, a ani nikdy nevyřeší. Tady pomůže skutečně jen důkladná revize ze strany zdravotnických zařízení a je otázkou, zda se jim do ní chce.

Lenka Šnajdrová

Ošetřovatelství.info

Foto: Žena a život


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 28-29/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share