FN MOTOL: Zdravotnický zástupce přednosty Pneumologické kliniky

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce  Zdravotnický zástupce přednosty Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Požadavky: LF, specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie, min. 5 let praxe v oboru, organizační a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice zdravotnictví.

K přihlášce doložit: Životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/91 sb.*), čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/91 sb.*), doklad o členství v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů.

Přihlášky zašlete v obálce s označením „výběrové řízení“ do 30.6.2017 na sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, v Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

*) nevztahuje se na uchazeče narozené po 17. 11. 1971.

Share