Fakultní nemocnice Ostrava: Výběrová řízení

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s rektorem Ostravské univerzity vyhlašují výběrová řízení na obsazení vedoucích pracovních míst:

➤ přednosta Interní kliniky FN Ostrava

Požadavky na uchazeče:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru
– specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
– nástavbová specializovaná způsobilost vítána
– vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
– vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační
řízení v oboru
– praxe minimálně 10 let v oboru vnitřní lékařství, z toho 3 roky v řídící funkci
– pedagogická aktivita
– vědecko-výzkumná aktivita
– publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem
– bezúhonnost
– organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:
přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
– strukturovaný profesní životopis
– osobní dotazník
– doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
– doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
– přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
– lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 sb. a čestné prohlášení ve smyslu
§ 4 zákona č. 451/1991 Sb.(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
– reference minimálně dvou významných osob z oboru vnitřního lékařství
– platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
– písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

➤ přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava

Požadavky na uchazeče:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru
– specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
– vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
– vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru
– praxe minimálně 10 let v oboru gynekologie a porodnictví, z toho 3 roky v řídící funkci
– pedagogická aktivita
– vědecko-výzkumná aktivita
– publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem
– bezúhonnost
– organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:
přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
– strukturovaný profesní životopis
– osobní dotazník
– doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
– doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
– přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
– lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4
zákona č. 451/1991 Sb.(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
– reference minimálně dvou významných osob z oboru gynekologie a porodnictví
– platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
– písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

➤ přednosta Ústavu patologie FN Ostrava

Požadavky na uchazeče:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru
– specializovaná způsobilost v oboru patologie
– vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
– vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru
– praxe minimálně 10 let v oboru patologie, z toho 3 roky v řídící funkci
– pedagogická aktivita
– vědecko-výzkumná aktivita
– publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem
– bezúhonnost
– organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:
přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
– strukturovaný profesní životopis
– osobní dotazník
– doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
– doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
– přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
– lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu
§ 4 zákona č. 451/1991 sb.(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
– reference minimálně dvou významných osob z oboru patologie
– platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
– písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

➤ přednosta Ústavu soudního lékařství FN Ostrava

Požadavky na uchazeče:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru
– specializovaná způsobilost v oboru soudní lékařství
– vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
– vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru
– praxe minimálně 10 let v oboru soudní lékařství, z toho 3 roky v řídící funkci
– pedagogická aktivita
– vědecko-výzkumná aktivita
– publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem
– bezúhonnost
– organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:
přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
– strukturovaný profesní životopis
– osobní dotazník
– doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
– doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
– přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
– lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
– reference minimálně dvou významných osob z oboru soudní lékařství
– platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
– písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

Přihlášky přijímá do: 31. 12. 2018
Ing. Tereza Lyčková, MBA, Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení zaměstnanosti a péče
o zaměstnance, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Share