Fakultní nemocnice Ostrava přijme lékaře

přijmeme lékaře na:
Interní kliniku s absolvovaným nebo dobíhajícím interním kmenem, případně absolventa.
Kardiovaskulární oddělení s absolvovaným nebo dobíhajícím interním kmenem, případně absolventa.
Kliniku léčebné rehabilitace se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, případně lékaře s absolvovaným nebo dobíhajícím interním, chirurgickým, pediatrickým, ortopedickým nebo neurologickým kmenem.
Oddělení neonatologie se specializovanou způsobilostí v oboru neonatologie nebo dětské lékařství, případně lékaře s absolvovaným nebo dobíhajícím pediatrickým kmenem nebo absolventa.
Oddělení psychiatrické – absolventa, případně již zařazeného do jiného oboru (dosud bez atestace) se zájmem o specializaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie.
Kliniku hematoonkologie se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství, případně lékaře s absolvovaným nebo dobíhajícím interním kmenem nebo absolventa.
Popáleninové centrum se specializovanou způsobilostí v oboru popáleninová medicína, plastická chirurgie nebo všeobecná chirurgie, případně lékaře s absolvovaným chirurgickým kmenem s předpokladem následné specializace v plastické chirurgii a v popáleninové medicíně.
Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se specializovanou způsobilostí v oboru otorinolaryngologie nebo lékaře s absolvovaným nebo dobíhajícím otorinolaryngologickým kmenem, případně absolventa.
Oddělení ortopedické se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie nebo lékaře s absolvovaným nebo dobíhajícím ortopedickým kmenem, případně absolventa.
Ústav radiodiagnostický se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo lékaře s absolvovaným nebo dobíhajícím radiologickým kmenem, případně absolventa.
Kliniku nukleární medicíny se specializovanou způsobilostí v oboru nukleární medicína nebo lékaře s absolvovaným interním nebo radiologickým kmenem.
Kliniku nukleární medicíny se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo lékaře s absolvovaným radiologickým kmenem.
Ústav patologie se specializovanou způsobilostí v oboru patologická anatomie s odbornými zkušenostmi s biopsiemi.

Nabízíme:
• práci v prestižním akreditovaném zdravotnickém zařízení,
• práci s moderními přístroji a kvalitním technologickým vybavením,
• podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje,
• ubytování v areálu nemocnice,
• zaměstnanecké výhody (závodní stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na dovolenou, léčebné pobyty, sportovní aktivity, kulturní akce, vitamíny, očkování).


Žádosti o zaměstnání s profesním životopisem zasílejte na adresu:
fakultní nemocnice Ostrava, oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba nebo na e-mail: tereza.lyckova@fno.cz.


Share