Facebook: Proč si nevážíme našich vysokoškolsky vzdělaných sester?

Vážená redakce Zdravotnických novin,

nedá mi to a musím se vyjádřit k diskusi, která se strhla pod odkazem na rozhovor „Politici by měli více naslouchat odborné veřejnosti“ s předsedou Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Tomášem Válkem, který jste otiskli v minulém čísle Zdravotnických novin. Nemohu mlčet, neboť ze současné situace v České republice okolo novely zákona 96/2004 Sb., která upravuje vzdělávání nelékařů, je mi skutečně úzko.

V současné době pracuji v UK na pozici všeobecné sestry. Z navrhované změny systému vzdělávání nelékařů jsem zděšena a zaráží mě i nepochopení mnoha kolegů z České republiky, kteří nechápou skutečný význam vysokoškolského vzdělávání sester. Díky svému působení v zahraničí mohu nyní porovnat jak je to u nás a v UK a moc mě mrzí, že v dnešní době nejsme hrdí na sestry, které z vysokých či vyšších škol vycházejí – na to, jaké mají vědomosti. Domnívám se, že touto novelou se opravdu vracíme k horší kvalitě, která povede – pokud bude nakonec definitivně schválena – k horší kvalitě péče. 

Osobně jsem měla možnost vidět nynější zdravotnické asistenty v praxi a při vší úctě k jejich těžké práci, jejich úroveň znalostí na práci všeobecné sestry ani zdaleka nestačí. Je třeba říci, že naše všeobecné sestry, které absolvovaly vysokoškolské vzdělání – ale i to vyšší odborné – toho vědí například oproti sestrám v UK opravdu hodně a jsou velmi kvalitní. Máme mnohem větší rozsah znalostí a je chybou, že si to dnes mnoho kolegů neuvědomuje a neváží si toho. Dále také nikdo nebere v potaz to, že dnešní „zdrávky“ podléhají kritériím Evropské unie, a tudíž je zde více všeobecných předmětů na úkor těch odborných, a to především co do rozsahu a obsahu výuky. Tento deficit odborných znalostí ze střední odborné školy rozhodně nelze dohnat jen během jediného roku výuky na vyšší odborné škole – ať je náplň studia sebekvalitnější.

V této chvíli se ještě můžeme chlubit systémem výuky, jenž generuje kvalitní profesionály, kterým se dle mého názoru sestry v UK nemohou rovnat. Mrzí mě proto, že systém je teď ruinován lidmi (politiky), kteří vůbec zdravotnictví nerozumí.

Mým osobním motivem k odchodu do zahraničí byla prostá touha po získání nových zkušeností, o něž bych se mohla po návratu podělit a přispět tak doma něčím novým. Upřímně se ovšem obávám, do čeho přijedu, až se vrátím. Neříkám, že nemají pravdu ti, kteří se ohánějí nízkými platy. V UK sestry berou v přepočtu kolem 50 tisíc korun čistého, procentuálně jim i přes vyšší životní náklady zbude více finančních prostředků než sestrám v České republice, ale i pro Brity je to málo a představují si vyšší finanční ohodnocení. A jak je to v České republice? Zde si plně kvalifikovaná všeobecná sestra přijde na nějakých 18 tisíc korun čistého. Pracovní podmínky jsou důležité, ale platy hrají velkou roli. Nějakých tisíc korun navíc, o které se sestrám zvedne plat, bohužel nikoho nespasí a už vůbec nikoho nespasí degradace našeho vzdělávání. Já osobně bych měla strach být ošetřena od nedostatečně vzdělaného personálu a zaráží mě, že mnoho kolegů tuto změnu systému naopak podporuje s tím, že například k polohování pacientů nepotřebují školy. Bohužel jsem ale viděla, že i to prosté polohování dokážou někteří udělat špatně. A co pak teprve ošetření kůže? Co ošetření ran? Mnohdy sestra dokáže posoudit a ošetřit ránu lépe než leckterý lékař, a to je přitom jen základ.    

Bc. Iva Koudelková, DiS.

Fresenius Medical Care, Kingston upon Hull

 

Klikněte na obrázek a staňte se našimi fanoušky na Facebooku:

Share