Evropský parlament mládeže diskutoval o zdravotnictví

Karlovy Vary hostily ve dnech od 22. do 25. března studenty z deseti evropských zemí, kteří se zde sešli na již 20. Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v ČR. Hlavním tématem diskusí bylo letos zdravotnictví. Kromě nejpalčivějších zdravotnických problémů – např. etiku využívání kmenových buněk či problematiku sexuálně přenosných chorob – se konference zaměřila také na oslavu dvacetiletého výročí studentské neziskové organizace, která u nás v České republice funguje již od roku 1998.   

Národní výběrové konference se účastnilo celkem 90 studentů, 50 facilitátorů a 20 učitelů, kteří své žáky na konferenci doprovázeli. Studenti byli během zasedání rozdělení do osmi skupin (výborů), ve kterých strávili všechny části konference – ať už šlo o teambuilding, při kterém si studenti nastavili prostředí pro spolupráci, doprovodný program, nebo samotnou práci ve výborech.

Parlamentní politika má být především o diskusi

Témata, kterými se jednotlivé výbory zabývaly, sjednocovalo oficiální téma konference “Medicína pro prosperující budoucnost”. Studenti tak řešili například duševní zdraví, etiku při využívání kmenových buněk nebo sexuálně přenosné nemoci. Přidělená témata každý výbor rozebral, stanovil si jeho problémy a snažil se nalézt nejvhodnější řešení, které nakonec shrnul ve své rezoluci. Poslední den konference pak tuto rezoluci – své návrhy řešení – prezentovali na Valném shromáždění a hlasovali o jejím přijetí.

Součástí konference byl ale také bohatý doprovodný program. Ten zahrnoval například Eurovillage – tedy večer, během kterého mohli účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých evropských zemí, panelovou debatu na téma Vývoj zdravotnictví v ČR, oslavu 20. výročí organizace nebo Lázeňskou noc, během které se účastníci seznámili s krásami hostitelského města.

Místo konání předznamenalo téma konference

Právě Karlovy Vary inspirovaly hlavní organizátorky akce, Anetu Šerákovou a Ivanu Madejovou k Volbě zdravotnického tématu konference. „Město Karlovy Vary nás zaujalo svou polohou v krásném karlovarském kraji. Při studování historie města a jeho kultury vyplynulo jako jasná volba směřování naší koference právě zdravotnictví, které má v podobě lázeňství ve Varech dlouhou tradici. Ostatně léčebné prameny jsme si vyzkoušely hned při první návštěvě města,“ vysvětluje Ivana Madejová.

Letošní zasedání studentů evropských zemí mělo na starosti 50 facilitátorů, mezi něž patřili i již zmínění organizátoři, vedoucí výborů, členové mediálního týmu, kteří zajistili dokumentaci celé akce, a samozřejmě porota, jejímž přetěžkým úkolem bylo vybrat nejlepší účastníky, kteří budou reprezentovat Českou republiku i na zasedáních v zahraničí.  Facilitátorský tým byl složen výhradně z řad studentských dobrovolníků.

Kompletní program včetně specifikace jednotlivých výborů naleznete ZDE.

red

foto: YEP


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 13/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share