EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK ŘEDITELE

Ředitel zdravotnické záchranné služby
středočeského kraje
Vančurova 1544, 272 01 Kladno
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK ŘEDITELE

Požadavky:
• VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, technický nebo ekonomický obor výhodou;
• praxe na manažerské pozici u poskytovatele zdravotních služeb minimálně 5 let, praxe na pozici manažera s vedením většího týmu (velká organizace) minimálně 1 rok;
• výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita.

Požadované doklady k přihlášce:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe;
• ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971);
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce;
• souhlas se zpracováním osobních údajů.

písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 21. dubna 2017 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.

Share