Efektivní a dostupné zdravotnictví má zajistit elektronizace

Zdravotnictví v 21. století se již neobejde bez používání elektronických nástrojů. Dostupnost a kvalitu zdravotních služeb, stejně jako udržitelnost financování zdravotnictví v České republice má v blízké budoucnosti pomoci zajistit elektronizace zdravotnictví – ta má být realizována prostřednictví Národní strategie elektronického zdravotnictví pro roky 2016–2020.

Česká republika se po nedávném zasedání vlády opět posunula blíže modernějšímu zdravotnictví, tak jak je znají pacienti v některých vyspělejších zemích Evropy. Vláda totiž schválila strategii, prostřednictvím které se mají v letech 2016–2020 začít v českém zdravotnictví masově využívat moderní informační a komunikační technologie. Ostatně implementace moderních technologií v této oblasti je i politikou EU. Sdílení informací mezi pacientem a poskytovateli zdravotní péče, nemocnicemi, zdravotnickým personálem a zdravotnickými informačními sítěmi i další aspekty elektronického zdravotnictví mají podle mnohých expertů u nás i na úrovni EU nezpochybnitelné přínosy jak pro systém, tak pro pacienty. „Přínosy elektronizace zdravotnictví jsou v zemích, kde se již prosadila, zjevné a nezpochybnitelné. Přináší významné finanční úspory ve spotřebě léčiv, snižuje duplicitu vyšetření, napomáhá zkracovat délku pobytu pacientů v nemocnicích a snižuje frekvenci návštěv v ambulancích. Zlepšuje přístup ke zdravotním službám pro všechny skupiny občanů,“ nastínil záměr předloženého plánu dnes již bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Realizace harmonogramu prací v rámci této strategie bude již na současném ministrovi Miloslavu Ludvíkovi a případně i na jeho nástupcích.

Nezačíná se na zelené louce
Národní strategie elektronického zdravotnictví si stanovuje čtyři základní cíle. Nejprve je podle ministerstva zdravotnictví třeba zvýšit zájem občanů na péči o vlastní zdraví a prevenci. Elektronizace by též měla vést k zvyšování efektivity celého systému, jakož i kvality a dostupnosti zdravotních služeb. Posledním z hlavních cílů, jež tvůrci strategie akcentují, je vytvoření a rozvoj informační infrastruktury a správa elektronického zdravotnictví. Podle ministerstva zdravotnictví je ale na čem stavět – elektronizace zdravotnictví totiž v České republice již nějakou dobu probíhá. Zapojování informačních a komunikačních technologií do zdravotnické praxe prý ovšem dosud probíhalo velmi nekoordinovaně a nesystematicky.

 

Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 24/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

zn_predplatne-info

Share