Dohodovací řízení skončilo poprvé dohodou se všemi segmenty

Úspěch nemající v českém zdravotnictví obdoby. Těmito slovy zhodnotil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) výsledek letošního dohodovacího řízení, které skončilo dohodou všech 14 segmentů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok. Podle Vojtěcha jde o „průlom v historii českého zdravotnictví“, protože doposud nikdy k dohodě všech skupin poskytovatelů nedošlo.

Historickou dohodu podle Adama Vojtěcha umožnila změna přístupu ministerstva zdravotnictví, které dopředu avizovalo, že nebude žádný ze segmentů zdravotní péče upřednostňovat a nebude dávat lobbistům na ministerstvu takový prostor, na který byli zvyklí v minulosti. „Ačkoliv zákon říká, že úhrady se budou stanovovat dohodou mezi poskytovateli a pojišťovnami bez zásahu politické vůle, poskytovatelé vždy k dohodovacímu řízení přistupovali velmi formálně a již předem signalizovali, že se nedohodnou. Všichni tak spoléhali na to, že ministr rozhodne. Poté chodili jednotlivě na ministerstvo a lobovali za lepší podmínky. Důrazně jsem tento přístup odmítl. Apeloval jsem na všechny segmenty, aby se dohodly, a zdůraznil jsem, že nikdo nebude mít privilegované postavení a že ke všem budu přistupovat stejně,“ připomněl Adam Vojtěch.

Zdravotnictví má 20 miliard navíc

Letošní dohodovací řízení o úhradách na rok 2019 vycházelo z odhadu růstu příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění, který vypracovalo ministerstvo financí na základě predikce růstu mezd. Příští rok bude podle těchto odhadů zdravotnictví hospodařit s částkou 320 miliard korun, což je o 20 miliard více oproti předchozímu roku. Celých 13,5 miliardy navíc však půjde do nemocnic. „Strategie vyjednávání byla postavena na rovném přístupu ke všem segmentům zdravotní péče a spravedlivém navýšení úhrad po odečtení mandatorních výdajů vynucených evropskou legislativou (např. amalgámové výplně), přirozenými nárůsty výdajů na péči (např. nárůst nákladů na moderní léčbu) a potřebou stabilizovat personální situaci, zejména u sester ve směnném provozu. Zbylou část pojišťovny rozdělily spravedlivě rovným dílem mezi jednotlivé segmenty. Průměrně tak dojde k 5% meziročnímu nárůstu úhrady oproti roku 2018 u všech skupin poskytovatelů,“ upřesňuje ministerstvo zdravotnictví.

Minimalizace role ministerstva

Adam Vojtěch ještě před začátkem dohodovacího řízení prohlásil směrem ke všem účastníkům řízení, že ministerstvo tentokrát nebude nikterak zasahovat do jeho průběhu. „Od začátku jsem poskytovatele a zdravotní pojišťovny žádal, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, jednali spolu a kladli důraz na kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmenty. Všichni tak věděli, že ministerstvo zasáhne pouze v případě, když se nedohodnou. A tato jasná deklarace napomohla tomu, že skutečně k dohodě došlo,“ řekl ministr Vojtěch s tím, že letošní jednání se také soustředilo více na otázky kvality, efektivity a dostupnosti péče. „Snažili jsme se jako ministerstvo apelovat na poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby se nebavili jen o tom, zda bude navýšení pět nebo šest procent, ale aby do dohod promítla také kvalitativní kritéria, nebo kritéria cílící na lepší dostupnost zdravotní péče. Jsem velmi rád, že k tomu jednotlivé segmenty přistoupily aktivně a přišly s celou řadou motivačních prvků,“ vysvětlil ministr Vojtěch.

Vyšší odměna za náročnější péči

Příští rok tak budou mít vyšší úhrady například praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a gynekologové, kteří budou ochotni prodloužit své ordinační hodiny – bonifikována bude ordinační doba před 7 a po 18 hodině. V domácí péči bude lépe placeno ošetřování o víkendech, v noci a péče o těžce nemocné pacienty. Další dohody podle ministerstva reflektují důraz na elektronizaci zdravotnictví apod.

„Když jsem na začátku dohodovacího řízení v lednu říkal, že ministrovi přinesu významně více dohod než v minulosti, tak mě nenapadlo, že jich bude 14 ze 14 segmentů. Když si vezmeme, že v minulém roce došlo k dohodě ve třech segmentech a v těch letech předtím to nebylo o moc lepší, tak je vidět, že je ten letošní výsledek skutečně historický a vrací se zpátky tam, kam se systém veřejného zdravotního pojištění měl ubírat od začátku. Jsem přesvědčen o tom, že významnou roli v dosažení dohod sehrálo ministerstvo zdravotnictví, které od začátku deklarovalo, že nebude preferovat žádný ze segmentů, a že je věc poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, aby se na úhradách dohodli,“ uvedl za Oborovou zdravotní pojišťovnu, která letošnímu řízení předsedala, její ředitel Radovan Kouřil (viz také rozhovor s Radovanem Kouřilem ve Zdravotnických novinách 24/2018).

„Samozřejmě ne vždy jednání probíhala hladce, někdy byla cesta ke kompromisu velmi složitá. Slovo kompromis ale v minulosti nikdo neznal, každý chtěl vyhrát 100:0, proto jsem velmi rád, že jednotlivé segmenty vyslyšely můj apel. Vnímám to jako obrovský úspěch a všem účastníkům dohodovacího řízení děkuji,“ uzavřel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Filip Kůt Citores

Foto: Depositphotos


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 26/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Roční předplatné 2000 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 40 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1700 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 34 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

 

Share