Do vlády jde zákon o neziskových nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh zákona o neziskových nemocnicích. Nový zákon by měl umožnit vytvoření sítě lůžkových zdravotnických zařízení, jejichž existence by stála výhradně na neziskové bázi. Nemocnice s touto právní formou by byly povinny veškerý zisk navracet zpět do svého rozpočtu.

Přestože v současnosti nemocnice příliš vysoký zisk negenerují, nejsou povinny případné přebytky, které jim v hospodaření vzniknou, investovat zpět do zdravotní péče a personálního zabezpečení. To by se mělo změnit, pokud projde legislativním procesem nově připravený zákon z dílny ministerstva zdravotnictví o neziskových nemocnicích, který ministerstvo nedávno předalo legislativní radě vlády k projednání. Princip neziskových nemocnic totiž spočívá v tom, že veškerý generovaný zisk je zpětně investován – v případě nemocnic do platů zaměstnanců, nákupu nových přístrojů či dalšího vybavení.

Neziskovky budou zvýhodněny
Princip neziskovosti se samozřejmě neuplatňuje pouze v případech zdravotnických zařízení. Podle ministerstva zdravotnictví trvá závazek státu přijmout obecný zákon o neziskové právnické osobě již od roku 2000. Tento zákon ovšem podle ministerstva spadá do gesce ministerstva financí, které se k jeho přípravě dosud nedostalo a podle náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radka Policara ani stávající vedení ministerstva prý nenaznačuje, že by na takovém zákoně pracovalo. Mezitím už vznikl příslušný zákon pro výzkumné instituce, školské právnické osoby a zájem na vytvoření neziskové právnické osoby projevilo i ministerstvo kultury. Ministerstvo zdravotnictví je tedy jen další v řadě a zákonem se snaží vytvořit podmínky pro vytvoření klíčové páteřní sítě poskytovatelů zdravotních služeb v České republice.

Více se dočtete v aktuálním čísle ZN 14/2016.
Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

Share