Chcete studovat medicínu? Stavte se na Dni otevřených dveří na 1. LF UK

1. LF UK ZVE 6. ledna 2018 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  Na své si přijdou všichni zájemci o studium všeobecného lékařství, zubního lékařství i bakalářských oborů včetně navazujících magisterských oborů. Neponechejte nic náhodě a „nabiflujte“ se na zkoušky – k dostání zde budou i modelové otázky k přijímacím zkouškám.

 

Zájemce o studium všeobecného lékařství zveme na prezentace od 10.00 hodin do těchto poslucháren:

~ Ústav biochemie a experimentální onkologie, posluchárna Coriových, U Nemocnice 5, Praha 2

~ Anatomický ústav, U Nemocnice 3, Praha 2

 

Zájemce o studium zubního lékařství, případně všeobecného lékařství zveme na prezentace od 10.00 hodin do těchto poslucháren:

~ zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2, přízemí – č. dv. 2.111

~ Stomatologická klinika, Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro – vlevo, č. dv. 3.033

~ Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí – vlevo, č. dv. 1.089

~ Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro – vpravo, č. dv. 3.073

 

Zájemce o studium bakalářských oborů a navazujících magisterských oborů zveme na prezentaci od 10.00 hodin do posluchárny:

~ III. interní klinika, U Nemocnice 1, Praha 2

 

Prodej modelových otázek od 9.00 do 13.00 hodin (platba pouze v hotovosti).

~ pokladna děkanátu, Kateřinská 32, 1. patro, č. dv. 2.079

~ vestibul Anatomického ústavu, U Nemocnice 3, Praha 2

Po skončení budete mít příležitost navštívit vybraná pracoviště 1. LF UK.

Setkáte se s vedením 1. LF UK, získáte informace o fakultě, průběhu přijímacího řízení a oborech, které lze v akademickém roce 2018/2019 studovat. Potkáte se také s našimi studenty, kteří vám rádi odpoví na vaše dotazy. Posluchárny otevíráme již od 9.15 hodin. Po zahájení programu v 10.00 hodin bude přístup do poslucháren omezen.

(red)

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 01/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share