Češi prožijí více let ve zdraví, než je průměr EU

Zdraví není samozřejmostí. To si dobře uvědomují především ti, kteří se právě potýkají s nějakou nemocí a jsou nuceni využívat zdravotní péči. Ze statistických údajů Eurostatu, Českého statistického úřadu a z výsledků, které nedávno zveřejnil odborný časopis Demografie, vyplývá, že Češi prožijí přibližně čtyři pětiny svého života ve zdraví. Obtíže je provázejí až v poslední pětině života. Podíl zdravých let v České republice se pohybuje nad průměrem EU.

Stejně jako v jiných zemích, i v České republice se prodlužuje průměrný věk dožití. Jde o proces, který je v historickém měřítku poměrně velmi rychlý. Jen mezi lety 2000 až 2016 se věk českých mužů statisticky prodloužil o 4,6 roku. U žen, které se dožívají statisticky vyššího věku, to bylo za toto období o něco méně – jejich život se prodloužil o 3,8 roku. Chlapci, kteří se narodili v roce 2015, mají před sebou dle výpočtu statistiků 76,2 roku života a dívky dokonce 82,1 roku.

Není podstatné, jak dlouho, ale v jaké kondici

Z pohledu jednotlivce i státu však není ani tak podstatný předpokládaný věk dožití, jako spíše počet let, které lidé prožívají ve zdraví. Tento ukazatel se navíc s prodlužujícím věkem dožití, odchodu do důchodu a neustále se zvyšujícími náklady na zdravotní péči stává ještě důležitějším. Počet let prožitých bez zdravotních obtíží a fyzických omezení totiž ukazuje na kvalitu života. A právě kvalita života je dnes akcentována nejen statistiky a demografy, ale i lékaři, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné. Češi však na tom nejsou v tomto ohledu vůbec špatně. Podle nejnovějších ucelených statistických údajů z roku 2015 měly české ženy při narození před sebou 63,7 let ve zdraví a muži 62,4 roku. Tak jako se v České republice prodlužuje absolutní věk dožití, prodlužuje se naštěstí i doba, po kterou lidé prožívají život ve zdraví. Autorky citovaného odborného článku – Jana Vrabcová, Šárka Daňková a Kateřina Faltysová – upozorňují, že v období od roku 2007 do roku 2014 získali muži 2 roky ve zdraví navíc a ženy 1,7 roku. Tato doba přibližně kopíruje ukazatel délky života, i když ta se v těchto letech prodlužovala přece jen o něco málo rychleji – podle Českého statistického úřadu zhruba o měsíc. „V České republice je podíl zdravých let na očekávané době dožití relativně vysoký. V roce 2015 činil u žen 78 procent a u mužů 82,4 procenta, zatímco průměr evropské osmadvacítky byl o dva procentní body nižší,“ uvádějí autorky článku s tím, že tento trend je dlouhodobě stabilní.

Rozdíly mezi muži a ženami

Skutečnost, že se ženy dožívají vyššího věku než muži, je již notoricky známá. Pokud však statistici hodnotí podíl zdravých let na očekávané době dožití, jsou zde jisté nesrovnalosti hodné pozornosti. Autorky článku nejprve upozorňují na to, že i přes pokračující trend prodlužování života mají Češi obou pohlaví celkově kratší život než průměrný obyvatel EU. Čeští muži mají statisticky kratší očekávanou dobu dožití o 2,5 roku, zatímco ženy o 2 roky. Tato nepříliš pozitivní zpráva je však kompenzována zhodnocením ukazatele zdravých let – počet let strávených ve zdraví je u nás totiž srovnatelný s EU. České ženy mají v současnosti naději, že budou žít přibližně o 6 let déle než čeští muži. Se zdravím už to však tak veselé není. Podíl zdravých let už je totiž u českých žen vyšší jen o 1,3 roku a ženy se tak statisticky potýkají více let se zdravotními obtížemi – ženy překonávají fyzická omezení spojená s onemocněními téměř 19 let, zatímco muži se „trápí“ přibližně 13,3 roku. Tento rozdíl mezi oběma pohlavími je podle statistiků navíc nad evropským průměrem. Ten činí v Evropě přibližně 0,7 roku, což je zhruba 8,5 měsíce.

Pohyblivý ukazatel

Současný trend vrůstající délky života i počtu zdravých let zatím trvá. Není ovšem samozřejmostí a i statistici při svých výpočtech zaznamenávají určité výkyvy. Do roku 2014 počet zdravých let postupně rostl – u Češek dosáhl na hranici 65 let, u Čechů na 63,4 roku. Ženy tedy trávily více než 79 procent očekávané délky života ve zdraví a muži téměř 84 procent. V roce 2015 ovšem nastal podle autorek článku pokles, doba ve zdraví se zkrátila o rok a její podíl na celkové době dožití se snížil.

Jak je na tom Evropa?

Česká republika si sice nestojí špatně a pohybuje se nad evropským průměrem, ale jsou zde také země, které ostatní výrazně převyšují. Nejdéle se ve zdraví dožívají lidé ve Švédsku a na Maltě. Švédi, kteří se narodili v roce 2015, se mohou těšit na 74 let života ve zdraví, Švédky jen o necelé 2 měsíce méně. Malťané mají před sebou 72,6 zdravých let, ženy 74,6 roku. Lépe než Češi jsou na tom také Němci, Irové, Řekové, Španělé a Francouzi. Hůře než my jsou na tom například naši sousedé v Rakousku, Dánové či Nizozemci. Obyvatelé EU mají před sebou v průměru 62,2 zdravých let, obyvatelky EU pak 63,3 roku.

Filip Kůt Citores

zdroj: Demografie


Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 05/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share