Centrum pre liečbu akútnej a chronickej bolesti: Atestovaný anesteziológ

Do algeziologickej ambulancie hľadáme atestovaného anesteziológa, respektíve algeziológa na plný pracovný úväzok. Sme súkromná klinika – Centrum pre liečbu akútnej a chronickej bolesti – PAIN CLINIC. Miesto výkonu práce je Daxnerovo námestie 5, Bratislava. Odmena dohodou.
Kontakt: Kristína Kuniková, tel.: 00421 902 769 770, kunikova@frais.sk

Share