ZN Plus 12/2016 – PNEUMOLOGIE

Role PET a CT v diagnostice neonkologických plicních onemocnění – současnost a budoucnost Nové biomarkery plicní arteriální hypertenze Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny Z historie […]

Read more

ZN Plus 10/2016 – Pediatrie

Ani v gastroenterologii není dítě jen malý dospělý Historie randomizovaných kontrolovaných studií Klimatické změny a zdravotní rizika Cesta ke „zbožštění dětí“ začínala římskou podřízeností… Více se dočtete v ZN a ZN Plus […]

Read more

ZN Plus 8/2016 – Urologie

Česká urologie v roce 2016 Více mužů se dožívá svého karcinomu Čerstvé poznatky o práci mozku kriminálních psychopatů Empatie v medicíně: méně chyb a přesnější diagnózy Obávanou cystolitotomii znal již klasický starověk Více se […]

Read more

ZN Plus 7/2016 – Diabetologie

Léčba diabetu – o kompetencích se stále diskutuje Diabetes a tyreopatie Dobré zprávy pro (zatím myší) obsedanty Trendy ve vývoji nových perorálních antidiabetik „Průjem cukrový“ dokázali Řekové popsat, léčit jej však neuměli Více […]

Read more

ZN Plus 6/2016 – Endokrinologie

Endokrinní disruptory všude kolem nás Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů a její léčba Není nutné vyhořet EUthyroid – evropský výzkumný projekt pro řešení jodového deficitu „Skrytý hlad“ je pouze jedním z projevů hormonální […]

Read more

ZN Plus 5/2016 – Chirurgie

Chirurgická terapie karcinomu jícnu Taktika ošetření viscerálních traumat prošla zásadním vývojem infekční rizika pro cestovatele do Brazílie Ženy na řídících pozicích ve zdravotnictví Z dějin chirurgie: vyhni se lékaři z Kymé! […]

Read more
1 2 3 4