ZN Plus 36/2017 – METABOLICKÝ SYNDROM

Téma ZN Plus: METABOLICKÝ SYNDROM Současný stav preventivní kardiologie Ateroskleróza představuje hlavní patofyziologický podklad nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění a je považována za největší celosvětovou neinfekční epidemii začátku 21. století. Aktuální pohled […]

Read more

ZN Plus 32/2017 – PSYCHIATRIE

Téma ZN Plus: PSYCHIATRIE Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci je založena na symptomatické léčbě inhibitory cholinesteráz a/nebo memantinem. Nově vyvíjené látky mají ovlivnit víc patofyziologických procesů. Výzkum míří na patologické […]

Read more

ZN Plus 16/2017 – KARDIOLOGIE

téma ZN Plus: KARDIOLOGIE Sekundární prevence ICHS – novinky z klinického výzkumu Poznatky z posledních 2–3 let mohou zásadně změnit vyhlídky pacientů v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční. Kongresy/semináře: Léčba dyslipidémie u tizikových osob […]

Read more

ZN Plus 14/2017 – DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

téma ZN Plus: DĚTSKÁ PSYCHIATRIE Posttraumatická stresová porucha u dětí Jde o následek traumatické zkušenosti, kterou dítě nemůže zvládnout vlastní adaptací. Přístup v akutní situaci vyžaduje uklidnění dítěte a blízkých pečujících osob, zajištění bezpečí […]

Read more

ZN Plus 12/2017 – UROLOGIE

téma ZN Plus: UROLOGIE Domácí hemodialýza Výhodami domácí hemodialýzy (HHD) jsou soukromí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života. Je vhodná i tam, kde standardní režim nestačí. Počet pacientů na HHD je v […]

Read more
1 2 3 4