ZN Plus 39/2018 – IMUNOLOGIE

Téma ZN Plus: Imunologie Léčba humorálních imunodeficiencí Imunoglobulinová léčba má řadu úskalí. Je proto vysoce žádoucí koncentrovat léčbu hypogamaglobulinemiků, do center s dostatečnou zkušeností v oboru. Sublinguální imunoterapie u dětí […]

Read more

ZN Plus 23/2018 – GASTROENTEROLOGIE

Téma ZN Plus: GASTROENTEROLOGIE Klinická zkušenost s léčbou afliberceptem Aflibercept překonává rezistenci na blokádu neovaskularizace tumoru při léčbě bevacizumabem. Blokace mediátorů neovaskularizace je využita i po selhání anti-EGFR terapie. KONGRESY/SEMINÁŘE: […]

Read more

ZN Plus 17/2018 – KARDIOLOGIE

Téma ZN Plus: KARDIOLOGIE Od glukocentricity ke snižování kardiovaskulárního rizika Zásadní změna paradigmatu v uvažování o antidiabetické léčbě je dána změnou myšlení od „glukocentrického“ ke „kardiovaskulárně centrickému“. Fixní kombinace – […]

Read more

ZN Plus 13/2018 – UROLOGIE

Téma ZN Plus: UROLOGIE Polycystická choroba ledvina u autozomálně dominantního typu Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD) je nejčastější dědičné onemocnění ledvin. Pacienti s PCHLAD představují 10 % dialyzované […]

Read more
1 2 3 4