ZN Plus 17/2018 – KARDIOLOGIE

Téma ZN Plus: KARDIOLOGIE Od glukocentricity ke snižování kardiovaskulárního rizika Zásadní změna paradigmatu v uvažování o antidiabetické léčbě je dána změnou myšlení od „glukocentrického“ ke „kardiovaskulárně centrickému“. Fixní kombinace – […]

Read more

ZN Plus 13/2018 – UROLOGIE

Téma ZN Plus: UROLOGIE Polycystická choroba ledvina u autozomálně dominantního typu Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD) je nejčastější dědičné onemocnění ledvin. Pacienti s PCHLAD představují 10 % dialyzované […]

Read more

ZN Plus 05/2018 – PNEUMOLOGIE

Téma ZN Plus: PNEUMOLOGIE Léčba nemalobuněčného karcinomu plic a afatinib Bronchogenní karcinom je onemocnění s vysokou incidencí i mortalitou. Při výběru co nejúčinnější léčby pomáhá vyšetření přítomnosti genetických změn v […]

Read more

ZN Plus 42/2017 – ORL

Téma ZN Plus: ORL Otitidy – nejčastější infekční nemoc u dětí Tři čtvrtiny dětí minimálně jednou onemocní akutní otitidou ještě před dosažením tří let. Může ji provázet bolest, opakované užívání […]

Read more

ZN Plus 38/2017 – DERMATOLOGIE

Téma ZN Plus: DERMATOLOGIE Imunoterapie v léčbě metastatického melanomu Do léčby maligního melanomu vstoupily nové léky umožňující delší přežití pacientů s metastazujícím melanomem – biologika ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab i BRAF […]

Read more

ZN Plus 36/2017 – METABOLICKÝ SYNDROM

Téma ZN Plus: METABOLICKÝ SYNDROM Současný stav preventivní kardiologie Ateroskleróza představuje hlavní patofyziologický podklad nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění a je považována za největší celosvětovou neinfekční epidemii začátku 21. století. Aktuální pohled […]

Read more

ZN Plus 32/2017 – PSYCHIATRIE

Téma ZN Plus: PSYCHIATRIE Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci je založena na symptomatické léčbě inhibitory cholinesteráz a/nebo memantinem. Nově vyvíjené látky mají ovlivnit víc patofyziologických procesů. Výzkum míří na patologické […]

Read more
1 2 3 4