ČAS: Za administrativní zátěž si často mohou nemocnice samy

Česká asociace sester vydala metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, kterým se stanovuje vedení záznamů ošetřovatelské péče ve zdravotnické dokumentaci. Právě přemíra administrativy byla sestrami často označována jako jeden z hlavních důvodů jejich nespokojenosti. Ukazuje se však, že za mnohá „lejstra navíc“ si mohou sama zdravotnická zařízení.

Vysoká administrativní zátěž v nemocnicích odvádí zdravotní sestry od pacientů. Čas, který věnují takzvanému papírování, neustále narůstá. Důvodem je nejen vyšší sofistikovanost ošetřovatelství, různé škálování a hodnocení
ošetřovatelského procesu – čili odborná činnost sestry, jež má vést k vyšší kvalitě ošetřovatelské péče – ale také
požadavky samotných zdravotnických zařízení. Nejde zdaleka jen o nutné výkazy pro zdravotní pojišťovny, k nadmíře záznamů, které navíc sestry provádějí často duplicitně, dochází i při honbě zdravotnických zařízení za různými certifikacemi a akreditacemi. Podle České asociace sester (ČAS), která je největší profesní organizací sester, je právě „papírování“ jedním z hlavních důvodů nespokojenosti sester, které může vést k jejich rozhodnutí odejít z daného pracoviště a v horším případě rovnou mimo obor. Z tohoto důvodu se ČAS rozhodla ke spolupráci s ministerstvem zdravotnictví na vytvoření metodického pokynu k vedení ošetřovatelské dokumentace. Tato spolupráce vedla ke vzniku dokumentu, který sice sám o sobě nezaručí nějakou podstatnou redukci administrativní zátěže, ale poskytovatelům zdravotních služeb vymezuje nutný obsah a rozsah ošetřovatelské dokumentace. Jinými slovy říká, co je nutné a co už ne – hodně tedy bude záležet především na managementech zdravotnických zařízení.

Metodický pokyn ke stažení ZDE

Nutná míra papírování

Podle prezidentky ČAS Martiny Šochmanové asociace brala při hodnocení administrativní zátěže sester v potaz, že její určitá míra je v sesterské praxi nutností. „Běžné dokumentování poskytované ošetřovatelské péče nelze považovat za administrativní zátěž, a to především s ohledem na možné soudní spory a řešení závažných nežádoucích událostí,“ uvedla v dopise ředitelům nemocnic M. Šochmanová. Podle ČAS je zdravotnická dokumentace souborem lékařských, ošetřovatelských, nutričních, rehabilitačních a dalších informací a sdělení, které se mají vyznačovat sousledností dat spojených s poskytovanými zdravotními službami u poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb. Všechno nad rámec této definice je tedy v podstatě zbytečnou administrativní zátěží, kterou lze odstranit bez nutnosti změny vyhlášky, a to prostými organizačními opatřeními v daném
zdravotnickém zařízení. „Velké množství administrativních požadavků, které jsou na sestry kladeny, má technické nebo organizační řešení a je rovněž na managementech poskytovatelů zdravotních služeb, aby se podílely na řešení problému,“ apeluje v dopisu M. Šochmanová na ředitele nemocnic.

Pomůže elektronizace a přesun kompetencí

Metodická doporučení, která ČAS ředitelům nemocnic předkládá, současně otevírá širší diskusi na téma redukce administrativní zátěže ošetřovatelského personálu. Jednu z cest ČAS spatřuje také ve vyšší míře elektronizace dokumentace. „Je žádoucí, aby byla ze strany ministerstva zdravotnictví definována akceptovatelná forma elektronické verze zdravotnické dokumentace. V řešení je rovněž otázka náhrady elektronického podpisu jiným jedinečným elektronickým podpisem, který bude eliminovat množství nutné dokumentace v papírové podobě,“
podotýká M. Šochmanová.

Elektronizace zdravotnické dokumentace je ovšem podle ČAS finančně náročný proces. „ČAS dává ke zvážení možnost využití finančních prostředků prostřednictvím Evropského sociálního fondu,“ naznačuje možný způsob financování prezidentka ČAS. Plně elektronizované by podle ČAS měly být v budoucnu i technicko-administrativní požadavky vyplývající z ISO norem a environment managementu. Tento honosný termín v sobě skrývá například
prosté sledování a zapisování teplot v lednicích a další činnosti, které mnoho sester považuje za velmi obtěžující, neboť přímo nesouvisejí s péčí o pacienty. Velké břímě by mohlo ze zdravotních sester spadnout také díky přesunu kompetencí.

„Projednáváme přesunutí kompetencí na úrovni logistiky a distribuce, které lze delegovat například na operátory či logistiky (tj. nezdravotnické profese) s cílem uvolnit nelékařského zdravotnického pracovníka pouze k výkonu jeho odborných činností,“ naznačuje další plány prezidentka ČAS. Obrovským problémem, se kterým se setkávají zejména všeobecné zdravotní sestry, je velký podíl činností, které nepřísluší jejich odbornosti, ale jež jsou nuceny vykonávat. I tento aspekt problematiky chce ČAS v budoucnu řešit. „Usilujeme také o implementaci prvků kompetenčního managementu, tj. o adekvátní přesunutí kompetencí z vysoce kvalifikovaných zdravotnických profesí na nižší zdravotnické profese,“ uzavírá M. Šochmanová.

Autor: Filip Kůt Citores

Foto: Arcaion, Pixabay.com
ČAS – Česká asociace sester

 

Článek vychází ve Zdravotnických novinách č. 17/2017.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace

 

TIŠTĚNÁ VERZE PRO LÉKAŘE (s odbornou přílohou ZN Plus) – ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ >

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 988 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 22 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.
Share