VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (SUBKATEDRY) ANGIOLOGIE IPVZ

Ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, Praha 10
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ (SUBKATEDRY)
ANGIOLOGIE IPVZ

Kvalifikační předpoklady:
specializovaná způsobilost v oboru angiologie, minimálně 10 roků praxe v oboru, pedagogická praxe v postgraduálním vzdělávání, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost. požadujeme předložení vlastní koncepce další činnosti
pracoviště s důrazem na vzdělávání v oboru angiologie.

Přihlášky do výběrového řízení doložené osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, kopii „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 sb., (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971), výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášení o souhlasu s použitím
a zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu adresu: IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 – personální oddělení.

Share