Krajský úřad JM kraje: vedoucí odboru zdravotnictví

Ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ/VEDOUCÍHO
ODBORU ZDRAVOTNICTVÍ.

Bližší informace o podmínkách
předložení přihlášky, včetně
požadovaných dokumentů,
najdete na
Úřední desce KrÚ JMK;
www.kr-jihomoravsky.cz
(volná místa)
nebo na tel. 541 651 205.

Share