ZN 09/2018

ročník 67 • číslo 9 • 26.2.2018
 • Stomatologů máme dost. Proč se tedy potýkáme s jejich nedostupností?
 • Ministerstvo chystá nové zákony. Změní se opět i očkování
 • NKÚ zjistil nedostatky ve Státním zdravotním ústavu. Jde o desítky milionů
 • Jak získat lékaře? Recept Kraje Vysočina přináší ovoce
 • Žloutenka v Ústí nepolevuje. Nakažených jsou stovky
 • Nemocnice v Jablonci postaví intenzivní péči za 150 milionů
 • Otrokovice budou mít vlastní lékařskou pohotovost
 • Veřejně přístupné defibrilátory zachránily mnoho životů
 • Polská církev započala křížovou výpravu proti alkoholismu mladých lidí
 • Nizozemci jsou ze zákona automatickými dárci orgánů
 • Kauza: V Rusku sloužila zdravotní dokumentace jako toaletní papír
 • Jak můžeme detoxikovat svůj organismus?
 • Chřipka dále dominuje. Zlobí nás ale i další viry
 • Na chřipku antibiotika nepomáhají. Ví to ale jen každý pátý
 • Paracetamol: Dobrý sluha, zlý pán
 • V Motole opět vznikne ubytovna pro rodiče

Téma ZN Plus: PSYCHIATRIE

Aktuální stav reformy psychiatrické péče

Rok 2017 byl reálně prvním rokem, kdy byly schváleny a započala se realizace projektů reformy financovaných z programu OPZ.

Vitamin D a mozek

Vitamin D stojí v poslední době v centru pozornosti výzkumníků nejen z oblasti osteologie či hemodialýzy. Snížená
koncentrace vitaminu D je spojena se zvýšeným rizikem neuropsychiatrických poruch, jako jsou roztroušená skleróza (RS), deprese, schizofrenie, autismus, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, cévní mozkové příhoda a mírná kognitivní porucha.

KONGRESY/SEMINÁŘE: Nové perspektivy v léčbě pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem

Folikulární lymfom se vyskytuje u heterogenní skupiny pacientů, většinou jde však o pacienty starší v pokročilém stadiu onemocnění. Jejich průměrný věk je o něco nižší než u ostatních non-hodgkinských lymfomů

Současné možnosti léčby pacientů s revmatoidní artritidou

Momentálně je v popředí pozornosti v léčbě revmatoidní artritidy inhibice intracelulární signalizace. Nejmodernější jsou v současnosti inhibitory Janusových kináz. Jsou celkem čtyři. Jejich inhibice je efektivní v léčbě zánětlivých onemocnění, včetně revmatoidní a psoriatrické artritidy.

 Více se dočtete ve Zdravotnických novinách č. 9/2018.

Objednejte si předplatné a získejte kompletní informace.

 

Roční předplatné 1456 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 30 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

Roční předplatné 1196 Kč (52 čísel)

Jednotlivý výtisk 26 Kč

Distribuci zajišťuje společnost SEND Předplatné.

 

Share